Bli medlem

Så här blir Du medlem i Amnehärads Hembygdsförening

Medlemsavgiften för 2024 är 150:- per person, det betalas  till bg 5244-4353 eller  Ange namn adress, telefon och e-postadress

Alternativt Swish 1230019299