Välkommen !

AMNEHÄRADS HEMBYGDSFÖRENING 2017

Föreningen bedriver hembygdsarbete inom Amnehärads socken i Gullspångs kommun, Västergötland. Föreningen startade 1948 och har cirka 200 medlemmar.

Basen för verksamheten är Hembygdsgården, som ligger i norra delen av Otterbäcken längs genomfarten. Förutom arkiv och samlingar, innehåller gården två mötesrum samt ett litet kök. Lokalerna hyrs ut och rymmer 40-50 personer. I Hembygdsgårdens bottenvåning  finns vårt ”nya Sjöfartsmuseum”, med intressanta samlingar av föremål och marin litteratur samt ett fungerande repslageri.