Bli medlem

Bästa Älvsåkersbo eller Älvsåkersättling.
Nog har du väl någon gång undrat vem som tidigare har bott i din trakt eller på din gård och hur det såg ut förr i tiden. Eller vad dina anfäder hette och var dom kom ifrån?

Förutom att sköta om hembygdsgården Lindströmsgården och ordna midsommarfirande, julmarknader och andra aktiviteter där så bedriver hembygdsgillet ett omfattande arbete med att kartlägga Älvsåkers invånare och gårdar förr i tiden. Vi har ett stort dataregister med i nästan alla invånare i socknen från mitten av 1600-talet och fram till våra dagar och på våra arkivkvällarna hjälper vi dig gärna att forska i detta. Vi har också gamla kartor och många foton från förr både på gårdar och personer. Vi har även inventerat och fotograferat alla gravstenar på Älvsåkers gamla kyrkogård och förtecknat dem som fått sin sista viloplats där.

Älvsåkers hembygdsgille ingår i Nordhallands Hembygdsförening som består av tretton gillen, ett för varje socken. Medlemsavgiften är 200:- per år för en familj och 160:- för enskilda medlemmar. Då får man dessutom varje år Nordhallands Hembygdsförenings årsbok Vår Bygd som bara den är värd ca 80:- samt under året två medlemsblad.

Betala för år 2024 redan nu under 2023 så får du även "Vår Bygd" för år 2023.

Man kan betala över internet till bankgiro 5896-0030, Nordhallands Hembygdsförening, ange då i meddelandefältet: Namn + Adress + ÄL (för att ange att det är Älvsåkers Hembygdsgille som ni vill bli medlem i).

Man kan också betala direkt till Älvsåkers hembygdsgille. Swish 123 302 3504, ange namn och adress. Lämna även din mejladress genom att mejla: [email protected]  

Välkomna
Älvsåkers hembygdsgille
Styrelsen