Sekr: Anders Nilsson

Kassör: Gun-Britt Karlsson

Webbredaktör: Anders Nilsson