Nyheter

Besök oss eller forska om Älvsåker

Efter överenskommelse kan vi ta emot gäster för visning av Lindströmsgården eller i vårt Arkivbibliotek för släkt- och hembygdsforskning om Älvsåker.

Kontakta: Ingun Adolfsson eller Anders Nilsson för att bestämma tid.

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Torpvandring Båtsmanstorpen o Björnbergs stuga

January 30, 2022, 11:00 AM - January 30, 2022, 1:00 PM

Torpvandring i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi avser att under året besöka varje torpruin och andra ruiner som vi känner till i Älvsåker. Syftet med detta kulturevenemang är att vi ska lära känna bygden. Vandringen går förbi båtsmanstorpen till Björnbergs stuga (en grottbildning vid Agnsjön). Vandringen blir ca 3,7 km längs skogsstigar och vägar. Ta...

Läs mer >

Årsmötet, Senareläggs

February 9, 2022, 7:00 PM - February 9, 2022, 9:30 PM

Årsmöte kommer inte att hållas 2022-02-09. Vi avvaktar covid-läget för att bestämma datum för årsmöte 2022.

Årsmötesförhandlingar, följt av konstituerande styrelsemöte

Läs mer >

Torpvandring Agnssjön

February 13, 2022, 11:00 AM - February 13, 2022, 1:00 PM

Torpvandring i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi avser att under året besöka varje torpruin och andra ruiner som vi känner till i Älvsåker. Syftet med detta kulturevenemang är att vi ska lära känna bygden. Vandringen blir 5,0 km lång på smala skogsstigar som värst. Vi går från startplatsen vid Passatorpet via Blöten, Transbäck...

Läs mer >

Vägstädning

April 23, 2022, 9:00 AM - April 23, 2022, 3:00 PM

Städning av vägar. Fika på Lindströmsgården efteråt.

Läs mer >

Fagning av slåtterytor

May 4, 2022, 10:00 AM - May 4, 2022, 2:00 PM

Vi jämnar, rensar och räfsar slåtterytorna på Lindströmsgården.

  • kullen bakom manhuset för naturlig blomstring
  • slåtterytan som ska kunna användas till en liekurs
  • slåtterytan som ska bidra till årets höhässja

Läs mer >

Bussutflykt

May 14, 2022, 8:00 AM - May 14, 2022, 7:00 PM

Preliminärt datum. Preliminärt utflyktsmål Limmared.

Läs mer >

Slåtter

June 15, 2022, 10:00 AM - June 15, 2022, 2:00 PM

Vi slår följande ytor:

  • bakom manhuset 1a gången (2a gången i september)
  • ytan som ska bidra till årets hässja

Läs mer >

Hässjning

June 18, 2022, 10:00 AM - June 18, 2022, 12:00 PM

Vi lägger upp en hässja av höet som slagits tidigare

Läs mer >

Midsommarförberedelser

June 23, 2022, 10:00 AM - June 23, 2022, 2:00 PM

Förberedelser midsommarfirande

Läs mer >

Midsommarfirande

June 24, 2022, 10:00 AM - June 24, 2022, 3:00 PM

Hållpunkter preliminära:

11:00 resning av midsommarstång

paus

14:00 

15:00

Läs mer >