Älvsåker

Älvsåker, säger Ni kanske lite undrande – vad är det? Heter det inte Anneberg?

Så här är det …

Pendeltågstationen i Älvsåker heter Annebergs station, eftersom den är uppkallad efter den gård, Annebergs gård (i Tölö socken), som, när järnvägen byggdes 1888, upplät mark till det dåvarande stationsområdet. Efter detta kom ett allt större område runt stationen att kallas för Anneberg. Men socknen, som sträcker sig från stationen i väster genom Lillåns dalgång över en mil österut, heter alltså Älvsåker och för oss i hembygdsrörelsen känns det viktigt att värna om det gamla sockennamnet.

Älvsåker är idag en gammal jordbruksbygd under omvandling. Vårt attraktiva läge med närhet till Kungsbacka, pendeltåg till Göteborg och med naturen inpå knuten, gör att nu är den del av Kungsbacka kommun som växer snabbast. Här har också byggts många nya bostäder, ny skola, och idrottshall.

Se också Kungsbacka kommuns karaktärisering av Älvsåker

Namnet Älvsåker

Sockennamnet Älvsåker stavades tidigare, och ända in på 1900-talet, Elfsåker. Ännu äldre namnformer är t.ex Elzhagre år 1461, Ellesagger år 1559, Eltsagger år 1631 och Ellsåker från slutet av 1600-talet. Namnet kan härledas till mansnamnet Elef eller Elof och slutledet till åker, med andra ord ”Elofs åker”. I gammalt språkbruk och i folkmun kallades socknen också Elsa socken.

Författare: Ingun Adolfsson