Vårdsätra gård


Vårdsätra gård har en lång och omfattande historia. Uppsala universitet blev 1768 ägare till gården men redan på 1300-talet fanns här en gård. Huvudbyggnaden från 1654, det vitrappade huset i parken, har genom åren byggts om och även brunnit. Parken var en gång en ståtlig herrgårdspark. Idag är jordbruket utarrenderat och huvudbyggnaden är i privat ägo.

Image
Vårdsätra Gård 1787,akvarellerad målning av Johan Gustav Härstedt

 

Vårdsätra var förr en stor gård där många arbetade och ett flertal torp hörde därför till gården. Det återuppbyggda Sjötorpet ligger i anslutning till Vårdsätra Naturpark. Mitt i Vårdsätra skog låg en gång Ryttartorpet och i skogens norra ända låg Norrtorpet. Vålbotorpet låg mellan skogen och Sunnersta och ytterligare två torp Sandtorpen låg i närheten av "den gamla hamlade asken" (se karta i foldern Vårdsätra skog). Längs Lövängsvägen i närheten av runstenen ligger fortfarande Dragontorpet som dock är tillbyggt på 1930-talet.

Vill du veta mer om Vårdsätra och Vårdsätra gård? Läs då Margareta Bergmarks fina dokument från 1987 här. Ett kort tillägg har gjorts på slutet som beskriver en del av vad som hänt i området sedan dess.

 

 

Förening:

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Skapad av: Margareta Ingelman (2018-09-24 07:35:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Margareta Ingelman (2021-05-24 10:35:06) Kontakta föreningen