Bli medlem

Vaxholms Hembygdsförening välkomnar alla med kulturintresse att bli medlemmar.

Föreningen skall

  • verka för vård och bevarande av traditioner, föremål och byggnader av kulturhistoriskt värde
  • förvalta och driva Hembygdsgården i Norrhamnen
  • visa sina samlingar i Hembygdsmuseet
  • ordna festligheter för alla i traditionell anda vid Valborg och Midsommar
  • arrangera Skärgårdsmarknad tredje lördagen i augusti varje år
  • medverka med guider och övrig informationsspridning om Vaxholm förr och nu
  • samarbeta med övriga hembygdsföreningar, enskilt och genom riks- och länsförbund

Genom att aktivt stödja och verka i Vaxholms Hembygdsförening skapar du bättre förutsättningar för en levnads- och boendemiljö som också innefattar länkar till det Vaxholm som varit, och som det är viktigt att minnas och bevara.

Medlem blir du genom att betala in årsavgiften, 130 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj,  till vårt Bankgirokonto  5415-7664. Skriv namn och adress tydligt!