Årets sommarutställning ”Affärsidkare i Vaxholm”

Vaxholms hembygdsförenings sommarutställning nu uppsatt i Vaxholms stadsbiblioteks fönster på Hamngatan 19.

Årets tema är ”Affärsidkare i Vaxholm”.

Utställningen pågår mellan den 18 maj och 2 september.

 

Midsommarfirande i Vaxholm fredagen den 22 juni med start kl 14.00

Vaxholms hembygdsförening anordnar traditionellt midsommarfirande med midsommarstång, dans, spelmän och folkdanslag.

PROGRAM

Kl 14.00 Kläs midsommarstången
Kl 15.15 Resning av midsommarstången
Kl 16.00 Kommer folkdansgillet med lekledare och dans.

I övrigt så kommer det finnas några stånd med aktiviteter t.ex. hästskokastning

Tag gärna med dig blommor och kom redan kl. 14 och var med och klä stången!

WAXHOLMSBÅTAR HELA DAGEN.

Waxholmsbåtar avgår från Stockholm till Vaxholm under hela dagen. Returbåtar till Stockholm fram till kl. 21.00. Eller stanna över natt på Waxholms Hotell.

Returbåt till Stockholm fram till 21.00

Hjärtligt välkomna!

 

 

 

 

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj införs en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Vaxholms hembygdsförenings har två register som innehåller personuppgifter, dels vårt medlemsregister, dels vårt register över säljare vid skärgårdsmarknaden. Registren används endast för föreningens egna utskick och vi lämnar inte dessa uppgifter vidare.

Båda registren ligger i en privat PC, som ingen utomstående har tillgång till. De uppgifter vi har lagrade i medlemsregistret är postadresser samt uppgift om betalning av medlemsavgiften. I registret för säljare vid skärgårdsmarknaden finns  även säljarnas mailadresser registrerade.

Välkommen till Vaxholms Hembygdsförening

Hembygdsföreningen verkar för att vårda och bevara traditioner, föremål och byggnader av kulturhstoriskt värde.

Vi förvaltar och driver Hembygdsgården och Hembygdsmuséet i Norrhamnen.

Dessutom ordnar vi festligheter för alla i traditionell anda vid Valborg och Midsommar samt arrangerar Skärgårdsmarknad i augusti varje år.

 

 

 

Anmälan om medlemskap

Om du vill bli medlem ber vi dig maila dina kontaktuppgifter till Leif Gannert. Mailadress: leif.gannert(a)gmail.com