Välkommen till Vaxholms Hembygdsförening

Hembygdsföreningen verkar för att vårda och bevara traditioner, föremål och byggnader av kulturhstoriskt värde.

Vi förvaltar och driver Hembygdsgården och Hembygdsmuséet i Norrhamnen.

Dessutom ordnar vi festligheter för alla i traditionell anda vid Valborg och Midsommar samt arrangerar Skärgårdsmarknad i augusti varje år.

 

 

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj införs en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Vaxholms hembygdsförenings har två register som innehåller personuppgifter, dels vårt medlemsregister, dels vårt register över säljare vid skärgårdsmarknaden. Registren används endast för föreningens egna utskick och vi lämnar inte dessa uppgifter vidare.

Båda registren ligger i en privat PC, som ingen utomstående har tillgång till. De uppgifter vi har lagrade i medlemsregistret är postadresser samt uppgift om betalning av medlemsavgiften. I registret för säljare vid skärgårdsmarknaden finns  även säljarnas mailadresser registrerade.

Anmälan om medlemskap

Om du vill bli medlem ber vi dig maila dina kontaktuppgifter till Leif Gannert. Mailadress: leif.gannert(a)gmail.com