Skärgårdsmarknad på Söderhamnsplan i Vaxholm den 18 augusti kl 10.00-16.30

PROGRAM

10.00       Marknaden öppnas

11.15        Spelmanslaget Sörlåtar underhåller

11.30       Vaxholms Folkdansgille tråder dansen på kajen till tonerna av                               spelmanslaget   Sörlåtar

12.30       Spelmanslaget Sörlåtar underhåller

13.15        Sånggruppen  Vimmel  underhåller

13.30        Årets företagare   presenteras och hyllas

16.30        Marknaden avslutas    

                

Vaxholms Hembygdsförening

Huvudarrangör

STRÖMMINGSRODDEN

En kulturhistorisk roddtävling  i allmogebåtar runt Vaxön

 13.00        Roddsumpar och historiska repliker startar vid  Norrhamnen

 14.00 (ca)    Målgång vid Hamnpiren, därefter visas båtarna upp vid kajen

 15.30       Prisutdelning och diskussioner med underhållning av Vimmel

  Arr. Föreningen Strömmingsrodden


 

Årets sommarutställning ”Affärsidkare i Vaxholm”

Vaxholms hembygdsförenings sommarutställning nu uppsatt i Vaxholms stadsbiblioteks fönster på Hamngatan 19.

Årets tema är ”Affärsidkare i Vaxholm”.

Utställningen pågår mellan den 18 maj och 2 september.

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj införs en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig.

Vaxholms hembygdsförenings har två register som innehåller personuppgifter, dels vårt medlemsregister, dels vårt register över säljare vid skärgårdsmarknaden. Registren används endast för föreningens egna utskick och vi lämnar inte dessa uppgifter vidare.

Båda registren ligger i en privat PC, som ingen utomstående har tillgång till. De uppgifter vi har lagrade i medlemsregistret är postadresser samt uppgift om betalning av medlemsavgiften. I registret för säljare vid skärgårdsmarknaden finns  även säljarnas mailadresser registrerade.

Välkommen till Vaxholms Hembygdsförening

Hembygdsföreningen verkar för att vårda och bevara traditioner, föremål och byggnader av kulturhstoriskt värde.

Vi förvaltar och driver Hembygdsgården och Hembygdsmuséet i Norrhamnen.

Dessutom ordnar vi festligheter för alla i traditionell anda vid Valborg och Midsommar samt arrangerar Skärgårdsmarknad i augusti varje år.

 

 

 

Anmälan om medlemskap

Om du vill bli medlem ber vi dig maila dina kontaktuppgifter till Leif Gannert. Mailadress: leif.gannert(a)gmail.com