Om oss

Vi är hembygdsförening som verkar för att bevara av Väröbackas, Stråvallas och Buas kulturarv. Föreningen anordnar varje år ett antal olika aktiviteter och aktivitetsdagar och driver dessutom ett antal olika studiecirklar. Föreningen bildades 1972.

I inte mindre än fyra lokaler kan vi visa upp en gången tids miljöer samt föremål från bygden. Dessa är:


Väröbygden är särskilt berömd för sina väderkvarnar och under en period kring 1870 fanns det inte mindre än 15  kvarnar samtidigt i bruk. Hembygdsföreningen äger Sunvära kvarn, som sedan 1994 och är ett av länets byggnadsminnen. Kvarnen rymmer idag ett museum, som visar dåtidens teknik. Denna kvarn har blivit ett signum för bygden.

Värö Stråvalla hembygdsförening är medlem i Sveriges hembygdsförbund.