Hembygdsgården i Ekeby lever och utvecklas!

Karlssongården och Väderkvarnen rustas upp

Tack vare landsbygdsstöd inklusive medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, har vi drivit två projekt för vård av hembygdsgård 2019–2020. Genom dessa projekt har Karlssongården och vår väderkvarn kunnat restaureras och göras fina. Ett tredje projekt för förbättrad tillgänglighet och information vid hembygdsgården, pågår från maj 2019 t. o. m. hösten 2022.
Läs mer om projekten här!

Fastighetsägaren Uppsala stifts prästlönefond har bekostat utvändig ommålning: fönsterbågarna, panelen och knutbrädorna på Karlssongården är nymålade. Inne är alla snickerier - tak, väggar, dörrar, skåpdörrar - vackert strukna med linoljefärg i fina kulörer som återfunnits under många senare lager. Spismuren skiner omputsad och vit, på golvet är trasmattorna nytvättade (tack "flickorna" i arbetslaget!).

Stallet och lidret fick 2019 en översyn av timmermannen Per Olsson. Runt Karlssongården och på bygatan har gärdesgården förnyats. Båda dessa viktiga insatser för vården av husen, och för byns miljö, bekostades av Uppsala stift. Röjningen av Kvarnbacken har fortsatt skötas med bistånd av vår bytomte Erik, så att vår fina kvarn verkligen kommer till sin rätt!

Hösten 2020 börjar bygget av en handikappanpassad WC i brygghuset, och vi ska få in varmvatten i köket i samma veva. Tack till Uppsala stift som bekostar denna efterlängtade standardhöjning för Hembygdsföreningens verksamhet!

I år, 2020, skulle vi ha firat att föreningen varit verksam i 70 år, 1950-2020, men som så mycket annat detta år fick festen tyvärr ställa in p g a pandenmin. Välkomna på fest vid vår nyrustade vackra hembygdsgård nästa sommar i stället, 2021!

 

Väderkvarnen Ekeby nyrenoverad
Creative Commons-licens
Humle vid kryddgården, Ekeby
Creative Commons-licens

Editerad av: Rosemarie Fiebranz (2021-04-25 18:09:12)