Välkommen till Vänga Hembygdsförening

I Vänga norr om Borås hittar du Vänga  Kvarn, ett Levande Arbetslivsmuseum om sedan 2009 ägs av hembygdsföreningen. Här finns en bygdekvarn från 1850 och en stärkelsfabrik från 1890 samt hembygdsmuseum.
www.vangahembygdsforening.webnode.se

Här finns Kafé och Restaurang
Kaféets galleri visar konst och det bjuds musikunderhållning under sommarsäsongen.
www.vangakvarn.se 

I lanthandelsmuséet säljs hantverk

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter