Gårdens dokument och foton finns på Landsarkivet i Göteborg i Vallby Sörgårdens Personarkiv

Allt sedan mitten på 1800-talet fanns papper av olika slag bevarat på Sörgården. Det var personliga lämningar efter de personer som levat och verkat där ända fram till slutet av 1900-talet, till exempel teckningar, anteckningar, betyg, brev, vykort, annonser och räkningar eller andra juridiska dokument.

Under ett par års tid har dessa dokument fotograferats av och katalogiserats i ett Personarkiv. Originalen tillsammans med de inskannade kopiorna finns nu på Landsarkivet i Göteborg för allmänheten att kunna ta del av. Där är de är säkert bevarade för framtiden. Föreningen Vallby Sörgården har kvar de avfotograferade dokumenten.

I detta arkiveringsarbete kvarstår att upprätta Vallby Sörgårdens Gårdsarkiv, det vill säga all dokumentation som rör gårdens drift, marker och ägor från 1700-talet och framåt. Dessa ska också katalogiseras och sparas för eftervärlden i arkivet i Göteborg. Det arbetet beräknas vara klart under 2024.


Förening:

Kulturreservatet Vallby Sörgården

Skapad av: Kristina Klingener (2023-09-01 11:25:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Klingener (2023-10-18 12:56:32) Kontakta föreningen