Gårdens personliga dokument finns på Landsarkivet i Göteborg i Vallby Sörgårdens Personarkiv, tillgängligt för allmänhet och forskning.

Allt sedan mitten på 1800-talet fanns papper av olika slag bevarat på Sörgården. Det var personliga lämningar efter de personer som levat och verkat här ända fram till slutet av 1900-talet: teckningar, anteckningar, betyg, brev, vykort, annonser och räkningar och andra juridiska dokument.

Under ett par års tid har dessa dokument fotograferats av och katalogiserats i ett Personarkiv. Originalen tillsammans med de inskannade kopiorna finns nu på Landsarkivet i Göteborg för allmänheten att kunna ta del av. Där är de säkert bevarade för framtiden. Föreningen Vallby Sörgården har kvar de avfotograferade dokumenten för att kunna använda vid visningar och utställningar.

Vad som är kvar att tas omhand är Vallby Sörgårdens Gårdsarkiv, det vill säga all dokumentation som rör gårdens drift, marker och ägor från 1700-talet och framåt. Dessa ska också katalogiseras och sparas för eftervärlden i arkivet i Göteborg. Det arbetet beräknas starta under 2024.


Förening:

Kulturreservatet Vallby Sörgården

Skapad av: Kristina Klingener (2023-09-01 11:25:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Klingener (2024-03-20 11:08:36) Kontakta föreningen