Om oss

Se  Evenemang 2023 vad vi ser fram åt att kunna göra under året. Vagnhärads Hembygdsförening har sin huvudsakliga verksamhet på  vår hembygdsgård Trostorp. Stora aktiviteter brukar vara Valborg, Nationaldagen, Midsommar, Spelmansstämma, Medlemsträffar, Söndagsfika på sommaren etc....

Läs mer >