Om oss

Se  Evenemang 2022 vad vi ser fram åt att kunna göra i år. Vagnhärads Hembygdsförening har sin huvudsakliga verksamhet på  vår hembygdsgård Trostorp. Stora aktiviteter brukar vara Valborg, Nationaldagen, Midsommar, Spelmansstämma, Medlemsträffar, Söndagsfika på sommaren etc. och varje torsdag 9.00 är det arbetsträff under trevliga fomer.

Styrelsekontakt Festlokal mm...

 

Styrelse:

Gustafsson, Anita
Ordförande
 
Pingstvägen
3, 619 72 Vagnhärad
E-mail: [email protected]
 
0156-108 96
0739-496054
 
Torbjörn Engqvist
Sekreterare
 
Fågelögatan 17
619 32 Trosa
 
0730-434688

 
Bergwall, Kerstin
Kassör
Lundby Gård 1, 619 94 Vagnhärad
E-mail: [email protected]
0156-142 25
 
     

 

Festlokal? Information / bokning: Lidret, Kungliga Vänthallen eller för en utomhusaktivitet: Anita Gustafsson, tel: 0156-108 96.
Hyresregler och priser