Utmål


UTMÅLSMARKERINGAR.

När man går stigen ner mot Södra Sandvik så ligger ett fundament en bit in från vägen, halvt dolt bakom buskar och ormbunkar. Det ser ut som en milstolpe men här på Utö är detta ett Utmål!
Utmålet markerade att innehavaren av utmålet hade äganderätt till ev. malmfyndigheter, dvs. han fick bryta mineral och tillgodogöra sig detta. År 1804 hade man på Utö bildat ett Gruvbolag med 25 intressenter och det var några av dessa gruvägare som hade mutat in sina revir. Om ägaren till detta revir hittade någon malm är väl tveksamt men intressant är, att det fortfarande efter drygt 200 år står ett monument efter en svunnen tid inte långt från den stig, där nutida människor hastar förbi för att komma ner till strand och klippor. Ytterligare några utmål finns kvar, dock ej i så bra skick som den på bilden ovan.
/Text Ann Wallin. Foto Eva Schröder.

 

 

 

 

Utmål


Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Curt Forsmark (2021-03-20 22:29:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Curt Forsmark (2021-03-27 13:59:22) Kontakta föreningen
Förening:

Utö Hembygdsförening

Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Curt Forsmark (2021-03-03 16:08:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Curt Forsmark (2021-03-20 22:33:02) Kontakta föreningen