Nytt tak på Siverska flygeln

Siverska prästgårdsflygeln i Västertryserum från 1700-talet har under hösten fått sitt tak reparerat genom projektstöd från landsbygdsprogrammet. Syftet med projektet är att bevara kulturhistorisk värdefull byggnad.

Arbetet med att lägga om taket med gammalt tegel och montering av ny läkt har utförts av Tryserums Bygg. Antikvarie Ann-Charlotte Hertz har varit behjälplig under den varsamma renoveringen.

Läs om projektet i Länsstyrelsens tidning Grödan.

Årsboken

Här kan du läsa om bl a hur klockstapeln kom till, erotik på Fågelvik, våra vackra gravkors och Ingelsbo by på 50-talet.

Boken säljs i Järnaffären, Samelius Ur & Guld, Halling Interiör och Vångströms Golv och genom föreningens styrelsemedlemmar.

Årsboken för 2018 beräknas vara klar till hemvändardagen, 10 maj då du kan köpa den och tidigare årsböcker i hembygdsgården.