Om oss

Välkommen till Tryserum. Här berättar vi om våra aktiviteter och vad vi i föreningen gör för att bevara traditioner, saker och historia.

Tryserums Hembygdsföreningen vill väcka och stimulera intresset hos gamla och unga för Tryserums sockens historia, kultur och natur.

Vi arbetar för att

 • dokumentera socknens historia och samtid genom att ge ut en årsskrift
 • vårda, förvalta och visa det historiska arvet i Tryserum, Hembygdsgården och Siverska flygeln med dess samlingar samt gamla kyrkogården med kyrkoruinen
 • arrangera aktiviteter av olika slag för allmänheten

Tryserums Hembygdsförenings styrelse 2022

Ordförande: Sven-Inge Andersson
Sekreterare: Ingalill Ivarsson
Kassör: Annie Svensson
Ledamöter: Ulf Johansson, Marie Carlsson, Håkan Svensson, Arne Jonsson, Birgitta Eriksson och Karolin Wahlman
Suppleanter: John Eriksson och Jörgen Lycke

Revisorer: Laila Pettersson och Olle Nilsson
Suppleant: Lennart Nyberg

Valberedning: Ingela Jansson och Mia Jonsson

För att underlätta vårt arbete i föreningen har vi olika arbetslag. Alla är välkomna att hjälpa oss i någon av arbetslagen.

Följande arbetsområden finns det kommittéer för:

 • Kommittén för Hembygdsgården - inre verksamhet
 • Kommittén för Hembygdsgården - yttre verksamhet
 • Kommittén för Gamla Kyrkbyn - inre verksamhet
 • Kommittén för Gamla Kyrkbyn - yttre verksamhet
 • Utflyktskommittén
 • Östgötaledskommittén
 • Redaktion för årsboken
 • Hemsidan, Bygdeband och Facebook
 • Bokförsäljning