Nytt tak på Siverska flygeln

Projektstöd från landsbygdsprogrammet har beviljats av Länsstyrelsen i Östergötland för reparation av taket på 1700- tals Siverska prästgårdsflygel i Västertryserum. Syftet med projektet är att bevara kulturhistorisk värdefull byggnad.

Arbetet med att lägga om taket med gammalt tegel och montering av ny läkt kommer att utföras av Tryserums Bygg under hösten 2017.

Årsboken ute nu

Här kan du läsa om bl a hur klockstapeln kom till, erotik på Fågelvik, våra vackra gravkors och Ingelsbo by på 50-talet.

Boken säljs i Järnaffären, Samelius Ur & Guld, Halling Interiör och Vångströms Golv och genom föreningens styrelsemedlemmar.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter