De vilda blommornas dag

Söndag 17 juni kl. 14.00

De vilda blommornas dag är Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge,  Finland, Island, Danmark samt Färöarna och Grönland.

Vi bekantar oss med den frodiga försommarfloran under vandringen runt Lövdalen i Ingelsbo. Ledare är Janne Aronsson och Mattias Gustafsson. Tag matsäck. Parkering; följ skyltning från Ingelsbokorset.

Arrangemanget sker i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen och LRF.

 

Nytt tak på Siverska flygeln

Siverska prästgårdsflygeln i Västertryserum från 1700-talet har under hösten fått sitt tak reparerat genom projektstöd från landsbygdsprogrammet. Syftet med projektet är att bevara kulturhistorisk värdefull byggnad.

Arbetet med att lägga om taket med gammalt tegel och montering av ny läkt har utförts av Tryserums Bygg. Antikvarie Ann-Charlotte Hertz har varit behjälplig under den varsamma renoveringen.

Läs om projektet i Länsstyrelsens tidning Grödan.

Årsboken

I årets bok handlar det största avsnittet om den gamla kyrkan och socknens församlingsliv under senare hälften av 1700-talet. Detta stycke historia har sitt särskilda intresse eftersom Hembygdsföreningen nyligen blev ägare till ruinen och kyrkogården.

För övrigt får vi läsa om en båtsman i 1700-talets örlogsflotta och minnen från socknen, bl a om en nytillträdd arrendator för 50 år sedan. Vi får veta hur det var att få vägbelysning i Västertryserum och att komma från Stockholm och bosätta sig i Tryserum. I boken finns ytterligare ett bidrag om böcker med anknytning till Fågelvik samt ett avsnitt om alla sjösänkningar i socknen, där gamla och nya kartor kunnat jämföras.

Boken säljs i Järnaffären, Samelius Ur & Guld, Halling Interiör, Vångströms Golv, Turistcenter i Valdemarsvik och genom föreningens styrelsemedlemmar.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter