Om oss

I Torslunda socken har människor bosatt sig sedan stenåldern. I dag bor man i socknen för närheten till Kalmar och för att man älskar traktens natur och historia. Torslunda hembygdsförening bildades redan 1938 för att rädda kvar Kvarnkungen i socknen. Allt sedan starten har vård och underhåll av föreningens kvarnar och byggnader varit viktiga delar av vår verksamhet. Föreningen har 600 medlemmar och ett viktigt uppdrag för oss är att ordna mötesplatser där vår kulturhistoria kan bli den gemensamma nämnaren för möten mellan olika generationer

Presentation av hembygdsföreningen

Kontakta oss

 Karl-Oskar Erlandsson (ordförande) 070-618 29 39 Ami Bachér 070-666 33 31 (sekreterare)
 Lisbeth Delin 070-647 14 11 (ekonomi och medlemsärenden)[email protected]