Om oss

Tjärnö Hembygdsförening bildades 1992.

Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer genom

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur,...

Läs mer >

Nyheter

Årsmöte 2021

Välkomna till Tjärnö Hembygdsförenings årsmöte 2021 som, på grund av nationella pandemirestriktioner, genomförs som en digital videokonferens.

Ett digitalt årsmöte kommer att avhållas lördagen den 6 mars 2021 kl 15. Årsmöteshandlingar för 2019 och 2020 har distribuerats till alla medlemmar. Röstning enligt dagordningen sker genom ett poströstningsförfarande på blankett som alla...

Läs mer >

Alternativa Bohuspriset 2020 till Tjärnö Hembygdsförening

Tjärnö Hembygdsförening en av mottagarna av det Alternativa Bohuspriset 2020 

Prisutdelningsceremonin, som leddes av Ingrid Kennborn, ordförande i Bohusläns Hembygdsförbund, tog plats i Sockenmagasinet i Tanum torsdagen 17 december. Förutom vår förening deltog även hembygdsföreningarna i Grebbestad och Tanum.  I priset ingår förutom ett ekonomiskt bidrag på drygt 10000 kr även ett...

Läs mer >

Uppskjutna aktiviteter

Styrelsen har med anledning av den pågående pandemin beslutat att inte ha årsmöte 2020. Med hänsyn till medlemmarnas relativt höga medelålder tycker vi inte det är tillrådligt att arrangera ett fysiskt möte och bedömer även att ett digitalt möte är svårt att genomföra. Eftersom alla aktiviteter varit inställda under året...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]