Välkommen till vår hemsida!

Bohusläns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för kulturarvsföreningar i Bohuslän och f.d. Göteborg och Bohus län. Föreningarna är hembygdsföreningar, gillen, kulturföreningar, släktforskarföreningar, båtföreningar m.fl.

Årets bildFotograf: Årets bild Foto Sandra Bohlin. Årets bild.

Föreningarna arbetar med att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv. Aktiviteterna är många; alltifrån visningar och vandringar, utställningar och utflykter, hembygdsdagar och hemvändardagar till teatrar och traktordagar, veteransbilsrally och våffelstugor och mycket mer.

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) stödjer medlemsföreningarna genom att arrangera kurser, konferenser, seminarier m.m. för föreningarna inom olika ämnen, initiera och driva projekt kring olika teman som unga och hembygden, grönt kulturarv m.m., arrangera aktiviteter som temadagar, föredrag, mässor m.m. medverka i projekt, nätverk osv.
Bhf verkar som språkrör för medlemsföreningarna, på lokal, regional och nationell nivå, arbetar för att synliggöra kulturarvsföreningarna som besöksmål, mötesplatser i lokalsamhället, kunskapsresurs för bl.a. skolan, aktörer kring hållbar utveckling m.m.

Bohusläns hembygdsförbund är medstiftare till Bohusläns museum.

Bohusläns hembygdsförbund ger ut tidskriften Bohusarvet 4 gånger/år och årsboken Bohuslän i samverkan med Bohusläns museum.

Vill du stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla Bohusläns kultur- och naturarv?
Välkommen som medlem i Bohusläns hembygdsförbund!
Klicka här för mer info

Klipp från Bohusläns hembygdsförbunds verksamhet:

öppen kvarn 3 u skärmärken[1] kulturhamnsdag2  BoB1Fotograf: kulturhamnsdag2
    
20170610_141856Fotograf: 20170610_141856  Trädgårdsfest16Fotograf: Trädgårdsfest16Fotograf: Trädgårdsfest16
  slåtter  Fotograf: slåtter
Från vänster ovan: Öppen kvarn, Kulturhamnsdag, Bokmässan, kurs i knackelie,
Trädgårdsfest, slåttergille och Folkskolan 175 år.

Foto Bohusläns museum och Marika Russberg