Kontakta oss

 Besök: Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522 - 65 65 14[email protected]
Lars-Inge Stomberg, ordförande, 0709-93 11 90, [email protected] 
Mats Ekberg, förste vice ordföranden, 0739-93 79 69, [email protected] 
Ann-Sofie Bernhardsson, andre vice ordförande, 0705-72 14 69, [email protected] 
Eva Tisell, kassör, 0720-76 26 46, [email protected] 
Marika Russberg, kulturarvskonsulent, 0522-65 65 14 / 0702-38 99 80, [email protected]

Bohusläns hembygdsförbunds styrelse
 
Välkommen som medlem!

Varmt välkommen som medlem i Bohusläns hembygdsförbund! Genom ditt medlemskap stödjer du hembygdsförbundets arbete som paraplyorganisation för fler än 100 kulturarvsföreningar i fd Göteborg och Bohus län. Hembygdsförbundet stödjer och stärker medlemsföreningarna i deras arbete med att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv.
Förbundet arrangerar kurser, temadagar, träffar m.m.; initierar och driver projekt; representerar och synliggör medlemsföreningarna; medverkar i mässor m.m.; producerar trycksaker m.m. för att marknadsföra medlemsföreningarna; inspirerar, är bollplank, förmedlar kontakter m.m. för medlemsföreningarna.

Medlemskap för föreningar
Medlemskap Bohusläns hembygdsförbund: 2 kr/medlem + 500 kr i grundavgift, maxbelopp 2 000 kr/förening.
Obs! 2021 sänktes medlemsavgifter från 3 kr/medlem till 2 kr/medlem. 

Medlemsförmåner: stöd och rådgivning från Bohusläns hembygdsförbunds styrelse och kulturarvskonsulent; möjlighet att delta i kurser, inspirationsträffar, temadagar, träffar m.m.; 5 nr av förbundets tidskrift Bohusarvet; nyhetsbrev; trycksaker där medlemsföreningarna presenteras; medverka i mässor och andra sammanhang; rådgivning från Bohusläns museum m.m. 

Medlemskap Sveriges hembygdsförbund
13 kr/medlem, läs om alla medlemsförmåner som bl.a. en grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen som ingår i medlemskapet: https://www.hembygd.se/shf/page/3113 

Enskild medlem
Medlemskap i Bohusläns hembygdsförbund inkl. en årsprenumeration på förbundets tidskrift Bohusarvet, 4 nr/år: 300 kr/år. 
Som enskild medlem inbjuds du till hembygdsförbundets årsstämma och kan få förbundets nyhetsbrev. 

Betala in medlemsavgift på
Postgiro: 523188-1
Bankgiro: 958500-1622
Swish: 1234048922
Glöm inte att ange namn och adress. 

Varmt välkommen som medlem!

Ladda ner foldern "Att vara medlem i Bhf - enskild medlem" (pdf)

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]