Om oss

Bohusläns hembygdsförbund är en regional paraplyorganisation med nära 100 medlemsföreningar: hembygdsföreningar, kulturarvs- och samhällsföreningar, släktforskarföreningar, arbetslivsmuseer och bildarkiv. Medlemsföreningarna har tillsammans drygt 25 000 medlemmar, inräknat enskilda medlemmar. Förbundet arbetar för att stötta och stärka medlemsföreningar i arbetet med att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv.

Vårt verksamhetsområde är förutom Bohuslän också före detta Göteborgs län. Vi är ett av 26 regionala hembygdsförbund med Sveriges Hembygdsförbund som riksorganisation. Med nära en halv miljon medlemmar är Sveriges Hembygdsförbund en av Sveriges största folkrörelser.

Bohusläns hembygdsförbunds verksamhet utgår från ledorden Medlemsnytta, Samverkan, Öppenhet, Nå och angå – tillgänglighet och delaktighet för alla, Bidra till en hållbar samhällsutveckling, Bevara, använda och utveckla vårt gemensamma dynamiska kulturarv.

Våra fokusområden 2018-2020 är Landskap, Unga och hembygd, Digitalisering och Samlingar.

Hembygdsrörelsens vision:

En levande hembygd öppen för alla.
Visionens fyra stödjande punkter:
vi ska värna kulturarvet över tid
vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
vi ska verka i lands- och stadsbygd
vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Visionen antogs vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Uddevalla 2017

Vårt arbete

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) stödjer medlemsföreningarna genom att arrangera kurser, konferenser, seminarier m.m. för föreningarna inom olika ämnen, initiera och driva projekt kring olika teman som unga och hembygden, grönt kulturarv m.m., arrangera aktiviteter som temadagar, föredrag, mässor m.m. medverka i projekt, nätverk osv. Bhf verkar som språkrör för medlemsföreningarna, på lokal, regional och nationell nivå, arbetar för att synliggöra kulturarvsföreningarna som besöksmål, mötesplatser i lokalsamhället, kunskapsresurs för bl.a. skolan, aktörer kring hållbar utveckling m.m.

Bohusläns hembygdsförbund är medstiftare till Bohusläns museum.

Ladda ner våra stadgar här (pdf)

Vår styrelsen

Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund 2016-2017: Christer Andersson, Tegneby, Ann-Sofie Bernhardsson, Mollösund, Mats Ekberg, Åstol, Maria Fast, Hjärtum, Gun Jarnedal, Brastad, Björn Jönsson, Lerum, Karin Hjärling Karlsson, Strömstad, Ingrid Kennborn, Ljungskile, Gunnar Klasson, Uddevalla, Berit Mellgren, Hällevadsholm, Anna Olsson, Bokenäs, Lars Eric Olsson, Göteborg och Morlanda, Jan Ottosson, Ödsmål och Lars Rydbom, Uddevalla/Bohusläns museum.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Vår tidning

Bohusläns hembygdsförbund ger ut tidskriften Bohusarvet 4 gånger/år och årsboken Bohuslän i samverkan med Bohusläns museum.

Föreningarnas arbete

Föreningarna arbetar med att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv. Aktiviteterna är många; alltifrån visningar och vandringar, utställningar och utflykter, hembygdsdagar och hemvändardagar till teatrar och traktordagar, veteransbilsrally och våffelstugor och mycket mer.

Bli medlem

Vill du stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla Bohusläns kultur- och naturarv? Välkommen som medlem i Bohusläns hembygdsförbund!

Klicka här för att veta med om hur du blir medlem

 

            

Kontakta oss

 Besök: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522-65 65 61 / 0522 - 65 65 14[email protected]