Om oss

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) är en regional paraplyorganisation med drygt 100 medlemsföreningar: hembygdsföreningar, kulturarvs- och samhällsföreningar, släktforskarföreningar, arbetslivsmuseer och bildarkiv. Medlemsföreningarna har tillsammans drygt 25 000 medlemmar, inräknat enskilda medlemmar.
Bhf arbetar för att stödja och stärka medlemsföreningar i arbetet med att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv; Bhf arbetar för att inspirera och visa på nya perspektiv och sammanhang för medlemsföreningarna, utifrån Bhfs regionala perspektiv och omvärldsbevakning.

Bhfs verksamhetsområde är förutom Bohuslän också före detta Göteborgs län. Bhf är ett av 26 regionala hembygdsförbund med Sveriges Hembygdsförbund som riksorganisation. Med nära en halv miljon medlemmar är Sveriges Hembygdsförbund en av Sveriges största folkrörelser.

Bohusläns hembygdsförbunds verksamhet utgår från
ledorden Medlemsnytta, Föreningsutveckling och Ökad tillgänglighet och delaktighet för alla,
att bidra till en hållbar samhällsutveckling,
att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma dynamiska kulturarv.

Bhfs fokusområden från 2023-2025 är
Föreningar och demokrati, Barn och unga, Hållbarhet samt Arkiv, föremålsvård och dokumenthantering. 

Hembygdsrörelsens vision:

En levande hembygd öppen för alla.
Visionens fyra stödjande punkter:
vi ska värna kulturarvet över tid
vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
vi ska verka i lands- och stadsbygd
vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Visionen antogs vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Uddevalla 2017

Vårt arbete

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) stödjer medlemsföreningarna genom att arrangera kurser, konferenser, seminarier m.m. för föreningarna inom olika ämnen; initiera och driva projekt kring olika teman; arrangera aktiviteter som temadagar, föredrag, mässor m.m.; medverka i projekt, nätverk osv.
Bhf verkar som språkrör för medlemsföreningarna, på lokal, regional och nationell nivå; arbetar för att synliggöra kulturarvsföreningarna som besöksmål, mötesplatser i lokalsamhället, kunskapsresurs för bl.a. skolan, aktörer kring hållbar utveckling m.m.

Bohusläns hembygdsförbund är medstiftare till Bohusläns museum.

Läs våra stadgar här (pdf)

Vår styrelse

Styrelsen för Bohusläns hembygdsförbund 2023-2024: Christer Andersson, Tegneby, Ann-Sofie Bernhardsson, Mollösund, Annika Bjerrhede, Kållered, Christer Blomqvist, Varekil, Sven Carlsson, Ödsmål, Nina Dorthé, Fjällbacka, Mats Ekberg, Åstol, Carina Haugerud, Dingle, Gun Jarnedal, Brastad, Leif Norling, Käringön, Fredrik Olsson, Säve-Rödbo, Lars-Olof Olsson, Kungälv, Lars Rydbom, Uddevalla, Lars-Inge Stomberg, Jonsered och Eva Tisell, Hällevadsholm. 

Kontakt Bohusläns hembygdsförbund

Vår tidskrift

Bohusläns hembygdsförbund ger ut tidskriften Bohusarvet 4 gånger/år.

Bli medlem

Vill du stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla Bohusläns kultur- och naturarv? Välkommen som medlem i Bohusläns hembygdsförbund!
Klicka här för att veta mer om hur du blir medlem

Praktisk info
Organisationsnummer: 958500-1762
Plusgiro: 523188-1
Bankgiro: 303-8486
Swish: 1234048922

Kontakta oss

 Besök: Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla. Post: Box 403, 451 19 Uddevalla.
 0522 - 65 65 14[email protected]