Nyheter

Anders Geidemarks föredrag om Strömsholms kanal skjuts upp!

I och med smittspridningen som ökar har vi valt att ställa in Anders Geidemarks föredrag om Strömsholms kanal den 19 januari.
Vi kommer ha koll på restriktioner och avvakta innan nytt datum sätts för att säkerställa allas säkerhet.

*Västmanlands television om Kulturarvsdagen

Västmanlands television besökte Skantzen inför Kulturarvsdagen och gjorde ett fint reportage där både Annika Eriksson och Ingrid Kruse pratar om vårt området, se reportaget här!

Om oss

Svedvi

Svedvi socken, i nordöstra delen av nuvarande Hallstahammars kommun,
är rik på fornminnen från c:a 3000 f.Kr. och framåt. Kyrkan tros härstamma
från 1200- eller möjligen början av 1300-talet och är antagligen byggd på
en tidigare hednisk kultplats. Namnet Svedvi kan uttolkas som "offerplats för...

Läs mer >