Välkommen!

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Till Ströms Hembygdsförenings hemsida, här kan du surfa runt och titta på vad som finns på vår vackra hembygdsgård.

 

 

Slöjdmässan

Slöjdmässan 2018 har nu stängt för säsongen
välkommen åter nästa år

 

 

Kafé Tomten

Kafé Tomten är nu stängt för säsongen.
Välkommen sommaren 2019.
Vill du boka företagsevent eller egna arrangemang
kontakta Catarina 070-341 5248

 

 

 

 

 

 

Öppen förskola

Välkommen till Jamtli öppna förskola i Strömsund

Öppet måndagar onsdagar och fredagar

Jamtli öppna förskola programblad 2018

 

Strömsboken

Årsboken Strömsboken 2018 ”En skidstuga i Bygden står klar till glädje för alla och envar” finns nu att köpa på kansliet. 150 kr/medlem – 200 kr/icke medlem.

 

Jämtlands och Härjedalens dräkter

Jämtlands län har en mångfald av dräkter. Sockendräkter som under 1930-talet utvecklades av kvinnorna i bygderna. Man tittade på äldre plagg och skapade sedan sin sockens dräkt. Här kan du läsa mer om Strömsdräkten

Hembygdsrörelsen i Jämtlands län

Hembygdsrörelsen i Jämtlands län består av 80 föreningar, varav huvuddelen har socknar (= de tidigare småkommunerna) som verksamhetsområde. Medlemsantalet är 12 600, över 10 %av länets invånare. Verksamheten drivs nästan enbart genom frivilliga insatser och omfattande ideellt arbete. Varje hembygdsförening utformar sin egen verksamhet, beroende på lokala behov och förhållanden, och egna ambitioner.Hembygdsförbundet Heimbygda är föreningarnas gemensamma samverkansorgan, med uppgift att stödja och underlätta verksamheten, och föra hembygdsrörelsens talan i länet. Sveriges hembygdsförbund har motsvarande uppgifter på riksnivå.

Vad är en hembygd?

Hembygd är där man bor, oavsett varifrån man kommer, oavsett ålder, yrke, utbildning eller intressen. I vår tid bor de flesta inte på samma plats hela livet. Vi får flera hembygder. Men den allra viktigaste är den där vi just nu bor, och som vi delar med alla andra som bor på samma ställe. Ju mer som förenar människor med platsen, bygden och landskapet där de bor, desto större trivsel, motivation och självförtroende känner de. Detta ger hembygdsrörelsen en viktig uppgift i dagens samhälle.

Ur: Programförklaringen 2012.
Du hittar hela programförklaringen under egen länk till vänster.