Om oss

Föreningen bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarna § 1 till ändamål att "inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens...

Läs mer >

Nyheter

Söndag 13 augusti kl. 12.00 - 14.00

Aktiviteterna leds av Sabina och Alexandra (ONYX)

Välkomna!

 

Lördag 19 augusti kl. 12.00 - 14.00

Aktiviteterna leds av Sabina och Alexandra (ONYX)

Välkomna!

 

En nyhet från 2022 är vårt Aroseniusmuseum i Äskekärrsstugan 

Ett museum om konstnären Ivar Arosenius. 

Läs mer under rubriken Aroseniusmuseum!

 

Nya skrifter om vår hembygd

Bli bekant med Kilanda (förf. Bo Björklund), häfte pris 100 kr

Alesnickarna...

Läs mer >