Om oss

Föreningen bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarna § 1 till ändamål att "inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens...

Läs mer >

Nyheter

Prästalundsstigen

Snart kommer våren och vitsipporna i Prästalunden!