Om oss

Föreningen bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarna § 1 till ändamål att "inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens...

Läs mer >

Nyheter

Prästalundsstigen

Nu är våren här och vitsipporna blommar som mest i Prästalunden!

Kom och njut av naturen, blommorna och fågelsången!

 

En nyhet är vårt Aroseniusmuseum i Äskekärrsstugan !

Sommaren 2022 invigs ett nytt museum i Ale kommun. Ett museum om konstnären Ivar Arosenius.