Bli medlem

Välkommen som medlem i hembygdsföreningen och delta i hembygdsvårdsarbetet. Vi arbetar ideellt med att tillvarata bygdens kultur och traditioner.

Här finns alltid uppgifter för alla. Dina insatser behövs, stora som små.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I HEMBYGDSFÖRENINGEN

Medlemsavgift 150:-/år       Pg 71 45 86-5

Swish 1233167335