Välkommen till Spannarpsortens hembygdsförening!

 

Spannarpsortens hembygdsförening värnar om bygden i och kring Ausås, Starby,
Spannarp och Strövelstorp. Genom att ta vara på det gamla vill
hembygdsföreningen levandegöra gångna tiders kultur för kommande generationer.

Skriv gärna en rad i vår GÄSTBOK. Har ni frågor rörande bygden, ställ dessa via formuläret som finns under sidan ” Kontakta oss” till vänster.

 

Film: Gårdskvarnen i drift 2015

Film: Möllan i drift 2014

 

Nu finns vi även på facebook