Bli medlem

Bli medlem i vår Hembygdsförening genom insättning
av medlemsavgiften 150 kr/år på vårt bankgiro 5847-9452

Ange namn, adress samt e-mailadress i bankens meddelandefält