Om oss


Spannarpsortens hembygdsförening värnar om bygden i och kring Ausås, Starby, Spannarp, Höja och Strövelstorp.

Genom att ta vara på det gamla vill hembygdsföreningen levandegöra gångna tiders kultur för kommande generationer.