Berättarkväll på Bergsgård OM KONSTNÄREN GUSTAF SKOGLUND

TORSDAGEN DEN 21 NOVEMBER KL 18.00  (OBS TIDEN)
ING-MARIE SKOGLUND berättar om maken Gustafs konstnärskap
samt om att bygga och bo i Söndrum på 50-60-talen.

Anmälan på telefon 0767 96 47 97 senast 18/11.
Vi bjuder på enkel fika.

VARMT VÄLKOMNA!

SÖNDRUMS HEMBYGDSFÖRENING
i samarbete med
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN

Händer i Söndrum


Editerad av: Christer Odermalm (2019-10-18 10:24:16)