Bli medlem

Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 175 kr för familj.
Av detta går 13 kr till Sveriges hembygdsförbund på riksnivå och 3 kr till det regionala förbundet.
Genom ditt medlemskap och stöd kan hembygdsföreningen arbeta för dess ändamål och vårda
vår fina hembygdsgård.

Vårt bankgiro är 263-6314. Skriv årsavgift och ditt namn i meddelandefältet.
Vårt Swishnummer är 1232091718. Skriv årsavgift i meddelandefältet.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]