Solna kulturmiljöpris


Solna hembygdsförening delar årligen ut ett pris till en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Med kulturmiljö avses den miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.

År 2023 kommer priset att delas ut nästa gång.

Pristagaren utses av en jury som består av Åsa Rundquist, ordförande i hembygdsföreningen, Jörgen Mark-Nielsen, vice ordförande i hembygdsföreningen och Johanna Molvin, konst- och kulturstrateg i Solna stad.

Alla är välkomna att nominera pristagare till kulturmiljöpriset. Skicka din nominering med motivering till Åsa Rundquist, Solna hembygdsförening, Bollgatan 12, 169 51 Solna. Märk kuvertet "Kulturmiljöpriset". Vi vill ha nomineringen senast den 30 april 2023.

Dessa personer och organisationer har tidigare tilldelats Solna kulturmiljöpris:

2021: Ann-Katrin Hatje för att ha skrivit jubileumsboken "Hundra år med Solna hembygdsförening 1921-2021", bakom vilken ligger ett flerårigt och omfattande forskningsarbete bland protokoll, verksamhetsberättelser, tidningsartiklar och allehanda skrifter, letande i bildarkiv, faktakontroller och intervjuer med ett flertal människor.

Image

Läs motiveringen

2020: Ninni Reinebo Engström och Elisabeth Brömster för att under ett kvartsekel framgångsrikt ha drivit Solna naturskola på Överjärva till vilken man årligen bjudit in klasser från stadens skolor och förskolor på heldagsbesök, för att med både känsla och kunskap om natur och kulturhistoria utveckla barnens förståelse för dåtid, nutid och framtid.

Image

 


2019: Bergshamrabibliotekets vänner för att ha engagerat sig i bibliotekets verksamhet och utveckling, vilket tillfört mervärden och gjort att biblioteket utvecklats till ett litet lokalt kulturhus som samlar allt fler besökare och låntagare. På bilden Monica Norrman och Vanna Beckman från Bergshamrabibliotekets vänner.

Image

Läs motiveringen

2018: Stiftelsen Filmstadens kultur för att ha bevarat, dokumenterat och utvecklat den historiska miljön i Filmstaden och delat med sig av sina kunskaper om spelfilmens historia till barn och vuxna som kommit på besök. På bilden stiftelsens verksamhetsledare Annica Johansson och ordförande Anders Ekegren.

Image

Läs motiveringen

2017: Anders Arhammar för att med modern teknik ha dokumenterat och tillgängliggjort Norra begravningsplatsen på ett sätt som väcker intresse.

Image

Läs motiveringen

2016: Annika Malmsten för att ha utvecklat kafé Sjöstugan i Bergshamra till ett kulturellt centrum och en uppskattad mötesplats för stadsdelens invånare.

Image

Läs motiveringen

2015: Ebba Åsman, Johannes Nygren, Oskar Hannu (bilden) och Vilma Ogenblad för att som ett skolarbete på Södra Latins gymnasium gjort filmen "Kärnan! - kulturberättelser från Solna" som väver ihop vår hembygds kulturhistoria och samtid på ett spännande sätt och gjort filmen tillgänglig för alla på internet.

Läs motiveringen

2014: Teater SAT för att i 25 år ha utvecklat och förgyllt kulturlivet i Solna genom ett stort antal amatörteaterföreställningar i stadens kulturmiljöer. På bilden Teater SAT:s ordförande Thomas Ringkvist.

 

 

 

 

 

 

Läs motiveringen

 

2013: Kjerstin Dellert för ett enormt arbete med att återställa Confidencen intill Ulriksdals slott som en modern rokokoteater.

Image

Läs motiveringen

2012: Urban Dahlberg för inlevelsefull dokumentation av Råsundastadion och Solnas idrottshistoria.

 

Läs motiveringen

2011: Maryanne Hansén för stort engagemang och stora arbetsinsatser för hembygdsföreningens tävling för skolelever i fjärde klass.

 

 

Läs motiveringen

2010: Lars Lagerås för noggrann inventering av både befintlig och riven bebyggelse i Solna.

 

 

Läs motiveringen

2009: Kent Fernström för tio års slit med att bygga den fantastiska Hagalundsmodellen.

 

 

Läs motiveringen

2008: Monica Wibom och Max Wibom för att under 50 års tid ha arbetet med att återge Huvudsta gård dess ursprungliga karaktär.

 

 

Läs motiveringen

2007: Lena Olsson Petrén för att hon byggt upp Olle Olsson Hagalund-muséet.

 

 

 

Läs motiveringen

2006: Karin Karlsson för att hon lett ett stort antal studiecirklar om Solna.

 

 

Läs motiveringen

2005: Berit Fransson för att hon lett en ett stort antal guidade vandringar genom Solna.

 

 

Läs motiveringen

2004: Paul Gustafsson för att han skrivit en spännande vykortsbok om Solna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-23 21:35:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2022-07-16 11:51:45) Kontakta föreningen