IMG_20170524_0002_NEWFotograf: IMG_20170524_0002_NEW

Järnvägen genom Huvudsta breddas

Pendeltåg i HuvudstaFotograf: Pendeltåg i Huvudsta

Mälarbanan från Stockholm och västerut behöver byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kalhäll för att möra den ökade efterfrågan på tågtrfik. Byggstart blir tidigast år 2020.

Trafikverkets förslag har under mars månad varit ute på samråd och alla har fått lämna synpunkter. Hembygdsföreningen har lämnat ett skriftligt samrådsyttrande.

Solna hembygdsförening skriver i yttrandet att en breddning av banan till fyra eller i värsta fall fem spår kommer att ytterligare förstärka den barriär genom staden som banan redan idag utgör. Därmed motverkas en positiv och önskvärd utveckling i Solna. Hembygdsföreningen pekar också på alternativ som innebär att utbyggnaden av Mälarbanan i stället kan leda till en mer sammanhållen stad.

Hembygdsföreningen vill också att en ny station – Huvudsta – öppnas i närheten av Huvudsta torg samt värnar om möjligheten för gående och cyklister att korsa järnvägen vid torget i en planskild men säker korsning.

Läs hembygdsföreningen samrådsyttrande här.

Läs Trafikverkets informationsbroschyr här.

Hembygdsföreningen 96:e årsmöte

Deltagare på årsmötetFotograf: Deltagare på årsmötet

Deltagare på årsmötet

Tisdagen den 14 mars var det dags för Solna hembygdsförenings 96:e årsmöte som hölls i Stora Frösundas personalrestaurang. Cirka 80 medlemmar deltog i mötet som öppnades av föreningens ordförande Ulla Larsson.

Till mötesordförande valdes Lars-Erik Salminen och till mötessekreterare Rolf Brate. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och 2016 års styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Rolf Brate och Lars-Erik SalminenFotograf: Rolf Brate och Lars-Erik Salminen

Rolf Brate och Lars-Erik Salminen

Ulla Larsson valdes till ordförande i ett år. Berit Fransson och Erik Meyer invaldes i styrelsen efter avgående Gunilla Thyni och Caroline Arbenius. Se styrelsens nya sammansättning här.

Efter mötet serverades landgång med öl eller mineralvatten samt kaffe eller te med kaka.

Solna i konsten – konsten i Solna

Solna i konstenFotograf: Solna i konsten

Under hela våren pågår på Charlottenburgs gård utställningen Solna i konsten – konsten i Solna.

I en del av utställningen visar vi konst med Solnamotiv. En del objekt är från hembygdsföreningens samlingar. Andra har lånats in tillfälligt från privatpersoner.

I en annan del av utställningen visar vi bilder på en del av den offentliga konst som finns på många platser i vår stad.

Utställningen pågår till och med 31 maj.

 

Solna kulturmiljöpris 2016 till Annika Malmsten

Jörgen Mark-NielsenSolna hembygdsförening delar varje år ut ett pris till en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Med kulturmiljö avses den  miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.

I år gick priset till Annika Malmsten för hennes långvariga och framgångsrika arbete med att utveckla Kafé Sjöstugan till ett kulturellt centrum i Bergshamra. Priset delades ut på Charlottenburgskvällen den 2 juni.

Läs mer »

Charlottenburgskväll i solsken

Solen sken från en klarblå himmel och flaggan vajade i topp när hembygdsföre-ningen firade sommarens ankomst på Charlottenburgskvällen torsdagen den 2 juni.  Den enda skuggan som föll över Charlottenburg denna kväll kom från Besqabs nybygge alldeles intill.

Läs mer »

Se historiska bildspel från Solna

I Solnakanalen på Youtube kan du se flera historiska bildspel från Solna. Bildspelen bygger fotografier från Solnastads bildarkiv.

Hagalunds Idrottssällskap på 1940-talet

Orostider – om beredskapsåren i Solna

Varför sa Mark- och miljööverdomstolen nej till nya bostäder vid Råstasjön?

Den 22 februari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva Kommunfullmäktiges i Solna kommun beslut från juni 2014 att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda. Efter att Solna stad bestämt sig för att inte överklaga domen står det nu klart att det inte kommer att byggas några fler bostäder vid Råstasjön. Men varför sa domstolen nej till nya bostäder?

Läs mer »

Missade du Hagalundsutställningen?

Missade du utställningen om gamla Hagalund på Charlottenburg våren 2015?
Nu kan du se din igen – hemma.

Läs mer »

Lär känna stadens alla parker

Ungefär en tredjedel av Solnas yta består av park och natur. Dividerar man denna yta med antalet invånare blir det drygt 100 kvadratmeter per person.

Läs mer »