Bli medlem

Bli medlem i Solna hembygdsförening och

  • du blir inbjuden till föreningens programverksamhet med bland annat studiebesök, kulturaftnar och stadsvandringar

  • du får tidskriften Charlottenburgsbladet hem i brevlådan två gånger om året

  • du ger hembygdsföreningen ett viktigt ekonomiskt stöd

Anmäl dig som medlem enklast genom att betala in medlemsavgiften 200 kronor på föreningens plusgiro 13 29 17-6. Kom ihåg att tydligt ange ny medlem, namn och adress. Ange även om du vill ha det digitala medlemsbrevet och i så fall även din e-postadress.

Föreningar och företag kan också bli medlemmar i hembygdsföreningen. Medlemsavgiften är då 500 kronor.