Våra förtroendevalda


Styrelse

Ordförande

Åsa Rundquist, tel 08 - 83 67 77

Vice ordförande

Jörgen Mark-Nielsen, tel 08 - 27 43 74

Sekreterare

Nina Vetter, tel 070 - 322 04 05

Vice sekreterare

Sven Bengtsson, tel 070 - 741 74 27

Kassör

Birgitta Wirén, tel 070 - 256 56 41

Museiföreståndare

Göran Ridnert, tel 08 - 546 646 82

Övriga ledamöter och ersättare

Berit Fransson, tel 08 - 82 78 27

Siri Wahlquist, tel 08 - 83 59 82

Åke Rangborg, tel 070 - 633 59 96

Per-Olof Adolfsson, tel 070 - 526 97 75

Erik Meyer, tel 08 - 27 95 04

Revisorer

Jan Perers, tel 08 - 590 886 30

Per-Ove Nelstrand, 070 - 526 81 36

Birgit Stockhaus (ersättare)

Valberedning

Gunilla Åberg, tel 08 - 83 83 51 (sammankallande)

Ulla Larsson, tel 073 - 630 83 44

Lillemor Cedin, tel 08 - 83 87 97

Förening:

Solna Hembygdsförening

Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2021-03-21 21:36:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Solna Hembygdsförening (2012-04-23 21:41:49) Kontakta föreningen