Bryr du dig om Solnas framtid?

Då är du välkommen när Solna hembygdsförening ordnar en lokalpolitisk hearing inför kommunalvalet i höst. Hearingen leds av hembygdsföreningens ordförande Åsa Rundquist.

Vi frågar Solnas politiker: Vad lär oss historien? Hur fungerar Solna idag? Hur ska Solna se ut år 2030?

Medverkande: Ansgar Toscha (kd), Arne Öberg (s), Björn Bränngård (bep), Kjell Johansson (sd), Magnus Persson (c), Peter Edholm (l), Thomas Magnusson (v), Torsten Svenonius (m) och Victoria Johansson (mp).

Tid: Tisdag 15 maj kl. 18.30
Plats: Solna Folkets hus, Skytteholmsvägen 2

Hearingen är öppen för hembygdsföreningen medlemmar och intresserad allmänhet.

Förhandsanmälan krävs senast 8 maj.
Välj något av alternativen nedan:

 

Rusning till vernissage på Charlotenburg

Söndagen den 4 mars var det vernissage för årets utställning på Charlottenburg som handlar om Solna stad som fyller 75 år i år. I jubileumsutställningen skildrar vi stadens utveckling från 1943 fram till idag med hjälp av bilder, filmer och texter. Vi är särskilt glada över att kunna visa ny filmade intervjuer med äldre Solnabor som berättar om svunna tider.
Det var fullt hus på Charlottenburg när utställningen ”Solna stad 75 år” invigdes den
4 mars. Nu fortsätter utställningen under resten av jubileumsåret.

 

Järnvägen genom Huvudsta breddas

Pendeltåg i HuvudstaFotograf: Pendeltåg i Huvudsta

Mälarbanan från Stockholm och västerut behöver byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kalhäll för att möra den ökade efterfrågan på tågtrfik. Byggstart blir tidigast år 2020.

Trafikverkets förslag har under mars månad varit ute på samråd och alla har fått lämna synpunkter. Hembygdsföreningen har lämnat ett skriftligt samrådsyttrande.

Solna hembygdsförening skriver i yttrandet att en breddning av banan till fyra eller i värsta fall fem spår kommer att ytterligare förstärka den barriär genom staden som banan redan idag utgör. Därmed motverkas en positiv och önskvärd utveckling i Solna. Hembygdsföreningen pekar också på alternativ som innebär att utbyggnaden av Mälarbanan i stället kan leda till en mer sammanhållen stad.

Hembygdsföreningen vill också att en ny station – Huvudsta – öppnas i närheten av Huvudsta torg samt värnar om möjligheten för gående och cyklister att korsa järnvägen vid torget i en planskild men säker korsning.

Läs hembygdsföreningen samrådsyttrande här.

Läs Trafikverkets informationsbroschyr här.

Se historiska bildspel från Solna

I Solnakanalen på Youtube kan du se flera historiska bildspel från Solna. Bildspelen bygger fotografier från Solnastads bildarkiv.

Hagalunds Idrottssällskap på 1940-talet

Orostider – om beredskapsåren i Solna

Varför sa Mark- och miljööverdomstolen nej till nya bostäder vid Råstasjön?

Den 22 februari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva Kommunfullmäktiges i Solna kommun beslut från juni 2014 att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda. Efter att Solna stad bestämt sig för att inte överklaga domen står det nu klart att det inte kommer att byggas några fler bostäder vid Råstasjön. Men varför sa domstolen nej till nya bostäder?

Läs mer »

Missade du Hagalundsutställningen?

Missade du utställningen om gamla Hagalund på Charlottenburg våren 2015?
Nu kan du se din igen – hemma.

Läs mer »

Lär känna stadens alla parker

Ungefär en tredjedel av Solnas yta består av park och natur. Dividerar man denna yta med antalet invånare blir det drygt 100 kvadratmeter per person.

Läs mer »

En filmrapsodi från gamla och nya Solna och om det nya stadshusets tillkomst

Solna stads bildarkiv presenterar en 15 minuter lång färgfilm från Solna stad, producerad 1965.

Läs mer »