Hembygdsföreningens årsmöte skjuts upp

På grund av spridningen av Coronaviruset och den höjda risknivån i samhället har styrelsen beslutat att skjuta fram tidpunkten för årsmötet som vi tidigare kallat till tisdagen den 31 mars. Årsmötet kommer i stället att genomföras så snart förhållandena medger detta. En ny kallelse kommer då att skickas ut...

Läs mer >

Solna hembygdsmuseum stängs tillfälligt

På grund av spridningen av Coronaviruset och den höjda risknivån i samhället är hembygdsmuséet i Charlottenburgs gård stängt tills vidare. Vi öppnar åter så snart förhållandena medger detta. Utställningen "En vandring genom Råsunda" kommer sedan att pågå året ut.

I Raoul Wallenbergskolan vet man mest om Solna

Den 21 november var det dags för final i tävlingen Vem vet mest om Solna? för alla fjärdeklassare i Solnas skolor. Finalen gick av stapeln i fullmäktigesalen i Solna stadshus. Salen var fullsatt av av de tävlande lagen, deras klasskamrater, lärare och föräldrar.

Frågorna handlade om kommunikationer, kyrkor, kända...

Läs mer >

Solna stad 75 år firades med ny fanfar

År 2018 fyllde Solna stad 75 år. Kultur- och fritidsnämnden gav då Solna brass i uppdrag att komponera en ny fanfar för att hylla jubilaren. Fanfaren premiärspelades på Charlottenburgskvällen den 30 maj.

Läs mer >

Solna brass

Hembygdsföreningens 98:e årsmöte

Måndagen den 18 mars 2019 hölls hembygdsföreningens 98:e årsmöte i Folkets hus med över 50 närvarande medlemmar. Lars Göransson var mötesordförande och Rolf Brate sekreterare.

Åsa Rundquist omvaldes som hembygdsföreningens ordförande. Föreningens avgående sekreterare Richard Biel tackades av och som ny ersättare i styrelsen valdes Sven Bengtsson.

Läs mer >

Se historiska bildspel och filmer från Solna

I Solnakanalen på Youtube kan du se flera historiska bildspel och filmer från Solna. Bildspelen bygger fotografier från Solna stads bildarkiv.

Hagalunds idrottssällskap på 1940-talet

Orostider - om beredskapsåren i Solna

Läs mer >

"En vandring genom Råsunda"

Under hela 2020 pågår utställningen "En vandring genom Råsunda" på Charlottenburgs gård. Med gamla och nya bilder skildras en vandring från viadukten över Östervägen till Sundbybergsgränsen. Välkommen!

Följ med på ...

Läs mer >

Om oss

Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. På Charlottenburgs gård finns Solna hembygdsmuseum och föreningens kansli. Föreningen är ansluten till Stockholms...

Läs mer >

Aktiviteter

Följ med på en spännande Råsundavandring

25 April 2020

I anslutning till vårens fotoutställning på Charlottenburg En vandring genom Råsunda ordnar hembygdsföreningen en verklig vandring genom Råsunda lördagen den 25 april kl. 11.00. Vår guide är Berit Fransson från hembygdsföreningens styrelse. Vandringen börjar nära Sundbybergsgränsen och avslutas på Charlottenburg med visning av utställningen och kaffe för den som så önskar.

Läs mer >

Solna Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 25 April 2020 11:00

Slutar: 25 April 2020 13:00

Visa fler aktiviteter

Tallbackaskolan - en gång Sveriges modernaste skola

Tallbackaskolan – som ligger mitt i Huvudsta – invigdes höstterminen 1968 och var då en Sveriges modernaste skolor, kanske mest känd för att den bestod av fler sammanlänkade byggnader och för att den hade en egen TV-studio. Idag är skolan sliten och dess framtid är osäker. I en informationsfolder från skolstyrelsen i Solna 1969 skriver den stolta rektorn Lennart Lundqvist så här om Tallbackaskolan: Är Tallbacka Sveriges modernaste skola? ”Byggnadstekniskt har man valt att skapa en miljö som inte ger intryck av jätteanläggning genom att bryta sönder huvudkroppen med ämnesrum i tre delar. I vardera delen finner vi ett centralkapprum, ett elevuppehållsrum och en matsal. De mindre matsalarna ger en mer hemlik atmosfär och skapar förutsättningar för mer avstressad matordning än om man haft en stor sal. I nödlägen är de inte större än att de till och med kan användas som ämnesrum när lunch inte pågar. Trots uppdelningen av byggnadskroppen ryms alla lokaler utom trä- och metallslöjd under samma tak med invändiga kommunikationer. En stor tillgång är samlingssalen som rymmer 442 personer. Den rejäla scenen är väl förberedd för allehanda verksamheter, och lokalen håller redan på att utvecklas till en samlingspunkt för området. De omgivande skolornas elever känner sig lika hemma här som Tallbackaiterna. Gymnastiksalen är en annan stor tillgång. Tack vara samordning av skolans och fritidens behov har salen fått måtten 20 x 40 m, vilket ger fulla mått för t ex handboll. I centralkapprummen finns elevfackskåp som är av ovanlig konstruktion, De rymmer nämligen utom böcker och portfölj även elevernas ytterkläder. Skåpen har måtten 30 x 50 x 150 cm och är alltså mycket kompakta. Problemet med försvinnande persedlar måste betraktas som löst. Detta är ett viktigt konstaterande 1,5 år efter starten. Ämnesrum och institutioner är alla utrustade enligt dagens höga krav. I fråga om AV-hjälpmedel är utrustningen extra god. Förutom bandspelare, projektor och grammofon finns nämligen arbetsprojektor och TV i de flesta salarna. TV-apparaterna är givetvis knutna till ITV-studion. - Studion som ligger i södra dalen av skolan och som definitivt är unik för landet. Här har staden börjat i rätt ända och först försett sig med två goda specialister, innan studion ens började utrustas. Härigenom har uppbyggnaden kunnat bli konsekvent och slutprodukten-studion av utomordentlig klass. Dessutom har skapats en förutsättning för att den mycket dyra utrustningen kommer att utnyttjas på lämpligt sätt. Denna satsning är visserligen inte enbart avsedd för Tallbacka, men genom sin existens i Tallbacka skapar den förutsättningar för nya pedagogiska försök. Matsalar, grupprum, elevutrymmen, samlingssal, gymnastik, rik utrustning, ITV – vad mer kan man begära som utgångsförutsättning för god fostran och undervisning? – Jo goda föräldrar, elever och lärare.- Det har vi också, och därigenom finns garantier för att Tallbacka blir en modern, trivsam och effektiv arbetsplats.”

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]