Boksläpp: Hundra år med Solna hembygdsförening

  • 28 november: Söndagsöppet med boksläpp: Hundra år med Solna hembygdsförening

  • 6 december: Författaren Ann-Katrin Hatje berättar om arbetet med jubileumsboken

Läs mer >

Solna kulturmiljöpris 2020 till Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström

Solna kulturmiljöpris 2020 gick till Elisabet Brömster och Ninni Reinebo Engström på Solna naturskola på Överjärva. Till naturskolan inbjuds klasser från Solnas skolor och förskolor på heldagsbesök. Flertalet elever besöker naturskolan en gång varje läsår, vilket blir totalt tio gånger under hela skoltiden. Naturskolan har allt sedan starten bedrivit en omfattande verksamhet...

Läs mer >

Solna kulturmiljöpris 2021 till Ann-Katrin Hatje

Solna kulturmiljöpris 2021 gick till Ann-Katrin Hatje som skrivit boken "Hundra år med Solna hembygdsförening 1921-2021". Boken skildrar Solna hembygdsförenings första 100 år och är resultatet av ett omfattande forskningsarbete bland protokoll, verksamhetsberättelser, tidningsartiklar och allehanda skrifter, letande in bildarkiv, faktakontroller och intervjuer med ett flertal människor. Boken kommer att...

Läs mer >

Hembygdsföreningens 100:e årsmöte

Solna hembygdsförenings 100:e årsmöte genomfördes lördagen den 25 september i Charlottenburgs trädgård. Omkring 40 medlemmar deltog. Mötesordförande var Lars-Erik Salminen och sekreterare Rolf Brate.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt förslag från föreningens revisorer. Styrelsen ordförande, fyra ledamöter och två ersättare omvaldes enligt valberedningens förslag, vilket innebär att den...

Läs mer >

Ladugården på Överjärva

Solna stads byggnadsnämnd har beslutat om rivningslov för ladugården på Överjärva. Enligt beslutsunderlaget visar ett antikvariskt utlåtande att en rivning av ladugården skulle innebära en stor förlust för gårdsmiljön som helhet på Överjärva gård. Samtidigt bedöms i en konditionsbesiktning att byggnaden är i så dåligt skick att den inte är möjlig att återställa till...

Läs mer >

Jubileumsutställning: ”100 år i Solna – Hembygdsföreningen”

Sedan den 3 oktober pågår en jubileumsutställning på Charlottenburg. Med bilder och texter skildras hur föreningen och staden utvecklats under 100 förändringsrika år.

Solna hembygdsmuseum på Charlottenburgs gård är öppet onsdagar kl. 13-15 och söndagar kl. 13-16. Bildspelet Solna kring 1921 visas onsdagar kl. 14 och söndagar kl. 14 och kl. 15.

Solna hembygdsförenings första år

Solna hembygdsförening bildades den 1 november 1921 vid ett möte i Råsunda skola och är därmed en av Sveriges äldsta hembygdsföreningar. Här nedanför kan du läsa föreningens första verksamhetsberättelse som beskriver vad föreningen gjorde under sina första år - från bildandet 1921 och fram till den 5 mars 1924.

Läs mer >

Se historiska bildspel och filmer från Solna

Här kan du se flera historiska bildspel och filmer från Solna, vilka är tillgängliga på Youtube.

Vinter på Överjärva 3 minuter

Hagalunds idrottssällskap på 1940-talet 4 minuter

Orostider - om beredskapsåren i Solna 4 minuter

Läs mer >

Utveckla Solna stationsområde men låt stinsbostaden stå kvar

Solna station är en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Arenastadens utveckling, den nya gula tunnelbanelinjen och utökad busstrafik gör att ännu fler människor dagligen kommer att passera genom området.

Solna stad har därför tagit fram en plan som syftar till att göra området till en effektiv, attraktiv och...

Läs mer >

Om oss

Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. På Charlottenburgs gård finns Solna hembygdsmuseum och föreningens kansli. Föreningen är ansluten till Stockholms...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Boksläpp: 100 år med Solna hembygdsförening

November 28, 2021, 1:00 PM - November 28, 2021, 4:00 PM

Solna hembygdsförening fyller 100 år i år och släpper jubileumsboken Hundra år med Solna hembygdsförening 1921-2021 den 28 november. Boken kommer att finnas till försäljning. Priset är 250 kronor, medlemmar i hembygdsföreningen får köpa den för 200 kronor. En utmärkt julklapp!

Författaren Ann-Katrin Hatje håller tal och signerar boken.

Läs mer >

Ann-Katrin Hatje berättar om jubileumsboken

December 6, 2021, 6:30 PM - December 6, 2021, 8:30 PM

Välkommen att träffa författaren Ann-Katrin Hatje, professor i historia,  som skrivit jubileumsboken Hundra år med Solna hembygdsförening 1921-2021. Ann-Katrin berättar för oss om arbetet med boken.

Boken ger en bred historik över hembygdsföreningens verksamhet, program och aktiviteter. Särskilt lyfts föreningens samarbete med det omgivande samhället fram. Läsaren får lära känna många färgstarka och intressanta...

Läs mer >

Tallbackaskolan - en gång Sveriges modernaste skola

Tallbackaskolan – som ligger mitt i Huvudsta – invigdes höstterminen 1968 och var då en Sveriges modernaste skolor, kanske mest känd för att den bestod av fler sammanlänkade byggnader och för att den hade en egen TV-studio. Idag är skolan sliten och dess framtid är osäker. I en informationsfolder från skolstyrelsen i Solna 1969 skriver den stolta rektorn Lennart Lundqvist så här om Tallbackaskolan: Är Tallbacka Sveriges modernaste skola? ”Byggnadstekniskt har man valt att skapa en miljö som inte ger intryck av jätteanläggning genom att bryta sönder huvudkroppen med ämnesrum i tre delar. I vardera delen finner vi ett centralkapprum, ett elevuppehållsrum och en matsal. De mindre matsalarna ger en mer hemlik atmosfär och skapar förutsättningar för mer avstressad matordning än om man haft en stor sal. I nödlägen är de inte större än att de till och med kan användas som ämnesrum när lunch inte pågar. Trots uppdelningen av byggnadskroppen ryms alla lokaler utom trä- och metallslöjd under samma tak med invändiga kommunikationer. En stor tillgång är samlingssalen som rymmer 442 personer. Den rejäla scenen är väl förberedd för allehanda verksamheter, och lokalen håller redan på att utvecklas till en samlingspunkt för området. De omgivande skolornas elever känner sig lika hemma här som Tallbackaiterna. Gymnastiksalen är en annan stor tillgång. Tack vara samordning av skolans och fritidens behov har salen fått måtten 20 x 40 m, vilket ger fulla mått för t ex handboll. I centralkapprummen finns elevfackskåp som är av ovanlig konstruktion, De rymmer nämligen utom böcker och portfölj även elevernas ytterkläder. Skåpen har måtten 30 x 50 x 150 cm och är alltså mycket kompakta. Problemet med försvinnande persedlar måste betraktas som löst. Detta är ett viktigt konstaterande 1,5 år efter starten. Ämnesrum och institutioner är alla utrustade enligt dagens höga krav. I fråga om AV-hjälpmedel är utrustningen extra god. Förutom bandspelare, projektor och grammofon finns nämligen arbetsprojektor och TV i de flesta salarna. TV-apparaterna är givetvis knutna till ITV-studion. - Studion som ligger i södra dalen av skolan och som definitivt är unik för landet. Här har staden börjat i rätt ända och först försett sig med två goda specialister, innan studion ens började utrustas. Härigenom har uppbyggnaden kunnat bli konsekvent och slutprodukten-studion av utomordentlig klass. Dessutom har skapats en förutsättning för att den mycket dyra utrustningen kommer att utnyttjas på lämpligt sätt. Denna satsning är visserligen inte enbart avsedd för Tallbacka, men genom sin existens i Tallbacka skapar den förutsättningar för nya pedagogiska försök. Matsalar, grupprum, elevutrymmen, samlingssal, gymnastik, rik utrustning, ITV – vad mer kan man begära som utgångsförutsättning för god fostran och undervisning? – Jo goda föräldrar, elever och lärare.- Det har vi också, och därigenom finns garantier för att Tallbacka blir en modern, trivsam och effektiv arbetsplats.”

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]