Följ med på Solnavandring med hembygdsföreningen

 
 

Under våren och försommaren ordnar hembygdsföreningen vandringar i stadens olika delar:
Hagalund, Bergshamra, Karlberg, Råsunda, Huvudsta, Ulriksdal, Frösunda...
Våra ciceroner visar och berättar om spännande och intressanta företeelser längs vägen.
Vandringarna startar varje lördag kl. 11.00 enligt följande schema:

Läs mer >

Utveckla Solna stationsområde men låt stinsbostaden stå kvar

Solna station är en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Arenastadens utveckling, den nya gula tunnelbanelinjen och utökad busstrafik gör att ännu fler människor dagligen kommer att passera genom området.

Solna stad har därför tagit fram en plan som syftar till att göra området till en effektiv, attraktiv och...

Läs mer >

Charlottenburg håller stängt

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd för Stockholms län bör var och en avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som till exempel muséer. Därför kommer Solna hembygdsmuseum på Charlottenburgs gård att hålla stängt så länge dessa råd ska följas. Aktuell information om Charlottenburg kommer att finnas här på vår...

Läs mer >

Ladugården på Överjärva

Solna stads byggnadsnämnd har beslutat om rivningslov för ladugården på Överjärva. Enligt beslutsunderlaget visar ett antikvariskt utlåtande att en rivning av ladugården skulle innebära en stor förlust för gårdsmiljön som helhet på Överjärva gård. Samtidigt bedöms i en konditionsbesiktning att byggnaden är i så dåligt skick att den inte är möjlig att återställa till...

Läs mer >

Coronasäkert årsmöte

Hembygdsföreningens årsmöte 2020 genomfördes lördagen den 26 september utomhus i trädgården på Charlottenburg. Omkring 30 medlemmar kom till mötet och satt på glest utplacerade stolar.

Lars-Erik Salminen valdes till mötesordförande och lotsade mötet genom de huvudsakligen formella punkterna på en knapp halvtimme. Rolf Brate...

Läs mer >

Se historiska bildspel och filmer från Solna

Här kan du se flera historiska bildspel och filmer från Solna, vilka är tillgängliga på Youtube.

Vinter på Överjärva 3 minuter

Hagalunds idrottssällskap på 1940-talet 4 minuter

Orostider - om beredskapsåren i Solna 4 minuter

Läs mer >

Om oss

Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. På Charlottenburgs gård finns Solna hembygdsmuseum och föreningens kansli. Föreningen är ansluten till Stockholms...

Läs mer >

Aktiviteter

01 January 2021

Solna hembygdsmuseum är tills vidare stängt på grund av Coronapandemin.

Under våren 2021 planerar vi att genomföra guidade vandringar runt om i Solna med små grupper. Närmare information kommer att lämnas senare.

Läs mer >

Solna Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 01 January 2021

Slutar: 31 May 2021

Visa fler aktiviteter

Tallbackaskolan - en gång Sveriges modernaste skola

Tallbackaskolan – som ligger mitt i Huvudsta – invigdes höstterminen 1968 och var då en Sveriges modernaste skolor, kanske mest känd för att den bestod av fler sammanlänkade byggnader och för att den hade en egen TV-studio. Idag är skolan sliten och dess framtid är osäker. I en informationsfolder från skolstyrelsen i Solna 1969 skriver den stolta rektorn Lennart Lundqvist så här om Tallbackaskolan: Är Tallbacka Sveriges modernaste skola? ”Byggnadstekniskt har man valt att skapa en miljö som inte ger intryck av jätteanläggning genom att bryta sönder huvudkroppen med ämnesrum i tre delar. I vardera delen finner vi ett centralkapprum, ett elevuppehållsrum och en matsal. De mindre matsalarna ger en mer hemlik atmosfär och skapar förutsättningar för mer avstressad matordning än om man haft en stor sal. I nödlägen är de inte större än att de till och med kan användas som ämnesrum när lunch inte pågar. Trots uppdelningen av byggnadskroppen ryms alla lokaler utom trä- och metallslöjd under samma tak med invändiga kommunikationer. En stor tillgång är samlingssalen som rymmer 442 personer. Den rejäla scenen är väl förberedd för allehanda verksamheter, och lokalen håller redan på att utvecklas till en samlingspunkt för området. De omgivande skolornas elever känner sig lika hemma här som Tallbackaiterna. Gymnastiksalen är en annan stor tillgång. Tack vara samordning av skolans och fritidens behov har salen fått måtten 20 x 40 m, vilket ger fulla mått för t ex handboll. I centralkapprummen finns elevfackskåp som är av ovanlig konstruktion, De rymmer nämligen utom böcker och portfölj även elevernas ytterkläder. Skåpen har måtten 30 x 50 x 150 cm och är alltså mycket kompakta. Problemet med försvinnande persedlar måste betraktas som löst. Detta är ett viktigt konstaterande 1,5 år efter starten. Ämnesrum och institutioner är alla utrustade enligt dagens höga krav. I fråga om AV-hjälpmedel är utrustningen extra god. Förutom bandspelare, projektor och grammofon finns nämligen arbetsprojektor och TV i de flesta salarna. TV-apparaterna är givetvis knutna till ITV-studion. - Studion som ligger i södra dalen av skolan och som definitivt är unik för landet. Här har staden börjat i rätt ända och först försett sig med två goda specialister, innan studion ens började utrustas. Härigenom har uppbyggnaden kunnat bli konsekvent och slutprodukten-studion av utomordentlig klass. Dessutom har skapats en förutsättning för att den mycket dyra utrustningen kommer att utnyttjas på lämpligt sätt. Denna satsning är visserligen inte enbart avsedd för Tallbacka, men genom sin existens i Tallbacka skapar den förutsättningar för nya pedagogiska försök. Matsalar, grupprum, elevutrymmen, samlingssal, gymnastik, rik utrustning, ITV – vad mer kan man begära som utgångsförutsättning för god fostran och undervisning? – Jo goda föräldrar, elever och lärare.- Det har vi också, och därigenom finns garantier för att Tallbacka blir en modern, trivsam och effektiv arbetsplats.”

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]