Om oss

Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. På Charlottenburgs gård finns Solna hembygdsmuseum och föreningens kansli. Föreningen är ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund.

Läs mer >

Nyheter

Hembygdsföreningens 98:e årsmöte

Måndagen den 18 mars hölls hembygdsföreningens 98:e årsmöte i Folkets hus med över 50 närvarande medlemmar. Lars Göransson var mötesordförande och Rolf Brate sekreterare.

Åsa Rundquist omvaldes som hembygdsföreningens ordförande. Föreningens avgående sekreterare Richard Biel tackades av och som ny ersättare i styrelsen valdes Sven Bengtsson.

I anslutning till mötet höll planarkitekt...

Läs mer >

"Först nu känner jag mig som Solnabo"

Så sa en av besökarna från Bergshamra när vårens utställning på Charlottenburg - Bergshamra berättar - hade vernissage på Charlottenburg.

Bergshamra är en händelserik och spännande stadsdel med anor från 1500-talet. Med bilder och texter berättar vi om Solnas nordöstra hörn: Historien, miljöerna, byggnaderna, människorna, kändisarna, författarna, konstnärerna, föreningarna, scouterna, sporten, kyrkan, biblioteket och...

Läs mer >

Bergshamra berättar
Annika Malmsten håller vernissagetalet
23 faktapärmar för den som vill lära sig mer om Bergshamra

Jubileumsutställningen avslutades med politiskt framtidssamtal

Söndagen den 13 januari avslutades jubileumsutställningen Solna stad 75 år med ett trevligt samtal mellan några av stadens politiska makthavare kring frågan Hur ser det ut i Solna när staden fyller 100 år om du får bestämma?. I samtalet deltog Torsten Svenonius, Moderaterna, Sara Stjärne, Liberalerna och Arne Öberg, Socialdemokraterna.

Våra...

Läs mer >

Torsten Svenonius, Sara Stjärne och Arne Öberg

Solna stad 75 år firades med ny fanfar

Förra året fyllde Solna stad 75 år. Kultur- och fritidsnämnden gav då Solna brass i uppdrag att komponera en ny fanfar för att hylla jubilaren. Fanfaren premiärspelades på Charlottenburgskvällen den 30 maj.

Läs mer >

Solna brass

I Bergshamraskolan vet man mest om Solna

Den 22 november var det final i hembygdsföreningens tävling Vem vet mest om Solna? för alla fjärdeklassare i Solnas skolor. Finalen gick av stapeln i den fullsatta fullmäktigesalen i stadshuset. Det var trettonde gången som tävlingen genomfördes. I år hade klasserna 4 B och 4 C från Ekensbergsskolan och...

Läs mer >

Klass 4 A Bergshamraskolan
Visa fler nyheter
Visa fler aktiviteter

Tallbackaskolan - en gång Sveriges modernaste skola

Tallbackaskolan – som ligger mitt i Huvudsta – invigdes höstterminen 1968 och var då en Sveriges modernaste skolor, kanske mest känd för att den bestod av fler sammanlänkade byggnader och för att den hade en egen TV-studio. Idag är skolan sliten och dess framtid är osäker. I en informationsfolder från skolstyrelsen i Solna 1969 skriver den stolta rektorn Lennart Lundqvist så här om Tallbackaskolan: Är Tallbacka Sveriges modernaste skola? ”Byggnadstekniskt har man valt att skapa en miljö som inte ger intryck av jätteanläggning genom att bryta sönder huvudkroppen med ämnesrum i tre delar. I vardera delen finner vi ett centralkapprum, ett elevuppehållsrum och en matsal. De mindre matsalarna ger en mer hemlik atmosfär och skapar förutsättningar för mer avstressad matordning än om man haft en stor sal. I nödlägen är de inte större än att de till och med kan användas som ämnesrum när lunch inte pågar. Trots uppdelningen av byggnadskroppen ryms alla lokaler utom trä- och metallslöjd under samma tak med invändiga kommunikationer. En stor tillgång är samlingssalen som rymmer 442 personer. Den rejäla scenen är väl förberedd för allehanda verksamheter, och lokalen håller redan på att utvecklas till en samlingspunkt för området. De omgivande skolornas elever känner sig lika hemma här som Tallbackaiterna. Gymnastiksalen är en annan stor tillgång. Tack vara samordning av skolans och fritidens behov har salen fått måtten 20 x 40 m, vilket ger fulla mått för t ex handboll. I centralkapprummen finns elevfackskåp som är av ovanlig konstruktion, De rymmer nämligen utom böcker och portfölj även elevernas ytterkläder. Skåpen har måtten 30 x 50 x 150 cm och är alltså mycket kompakta. Problemet med försvinnande persedlar måste betraktas som löst. Detta är ett viktigt konstaterande 1,5 år efter starten. Ämnesrum och institutioner är alla utrustade enligt dagens höga krav. I fråga om AV-hjälpmedel är utrustningen extra god. Förutom bandspelare, projektor och grammofon finns nämligen arbetsprojektor och TV i de flesta salarna. TV-apparaterna är givetvis knutna till ITV-studion. - Studion som ligger i södra dalen av skolan och som definitivt är unik för landet. Här har staden börjat i rätt ända och först försett sig med två goda specialister, innan studion ens började utrustas. Härigenom har uppbyggnaden kunnat bli konsekvent och slutprodukten-studion av utomordentlig klass. Dessutom har skapats en förutsättning för att den mycket dyra utrustningen kommer att utnyttjas på lämpligt sätt. Denna satsning är visserligen inte enbart avsedd för Tallbacka, men genom sin existens i Tallbacka skapar den förutsättningar för nya pedagogiska försök. Matsalar, grupprum, elevutrymmen, samlingssal, gymnastik, rik utrustning, ITV – vad mer kan man begära som utgångsförutsättning för god fostran och undervisning? – Jo goda föräldrar, elever och lärare.- Det har vi också, och därigenom finns garantier för att Tallbacka blir en modern, trivsam och effektiv arbetsplats.”

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]