Spännande lokalpolitisk hearing

Den 15 maj ordnade Solna hembygdsförening en lokalpolitisk hearing med företrädare för de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Bakgrunden är att hembygdsföreningen vill bidra till ett ökat engagemang för och diskussion om vår hembygd. Vi vet också att de lokala frågorna lätt hamnar i skymundan när valet närmar sig och diskussionen fokuseras på rikspolitiken.

I god tid före valet i september har vi därför velat ta del av de politiska partiernas tankar om Solna och då främst det långsiktiga perspektivet. Syftet med hearingen var att ställa frågor till de politiska partierna utifrån vårt perspektiv och förhoppningsvis få tydliga svar på dessa frågor.

Det blev en intressant kväll där politikerna fick tala till punkt och reflektera över våra frågeställningar. Om flera saker var man ganska överens, men i andra frågor hade man helt olika uppfattningar. Hearingen leddes av hembygdsföreningens ordförande Åsa Rundquist.


Panelen från vänster; Jörgen Mark-Nielsen, hembygdsföreningen;  Åsa Rundquist, hembygdsföreningen; Björn Bränngård, Bergshamrapartiet; Magnus Persson, Centerpartiet; Ansgar Toscha, Kristdemokraterna; Peter Edholm, Liberalerna; Victoria Johansson, Miljöpartiet; Torsten Svenonius, Moderaterna; Arne Öberg, Socialdemokraterna;  Kjell Johansson, Sverigedemokraterna och Thomas Magnusson, Vänsterpartiet.

De frågeställningar vi lyfte under hearingen utgick frånhembygdsföreningens vision och kommer att behandlas i tre pass:

Vi lär av historien

  • Solna stad fyller 75 år i år. Under dessa år har staden utvecklats och förändras på många sätt. Självklart ska vi lära oss av historien. Vad anser du är den viktigaste lärdomen vi kan dra av det som hänt under dessa 75 år? Berätta om något riktigt bra som skett och som du tycker att vi kan/bör lära oss av.

Vi lever i nuet

  • Solna är företagsvänligast i Sverige. Det är självklart mycket positivt. Men borde vi inte också vara barnvänligast i Sverige, naturvänligast i Sverige och kulturvänligast i Sverige? (eller)
  • Vilket är dina tre viktigaste argument om du ska försöka locka en person eller en familj att flytta till Solna?

Vi bryr oss om framtiden

  • Det vi gör idag – och kanske också det vi avstår från att göra – får konsekvenser inte bara för oss själva utan även för kommande generationer. Hur vill du att Solna ska utvecklas framöver? Vad vill du lägga till och vad vill du ta bort? Hur skulle Solna se ut år 2030 om du fick bestämma själv? Vilken är din vision?

 

Rusning till vernissage på Charlotenburg

Söndagen den 4 mars var det vernissage för årets utställning på Charlottenburg som handlar om Solna stad som fyller 75 år i år. I jubileumsutställningen skildrar vi stadens utveckling från 1943 fram till idag med hjälp av bilder, filmer och texter. Vi är särskilt glada över att kunna visa ny filmade intervjuer med äldre Solnabor som berättar om svunna tider.
Det var fullt hus på Charlottenburg när utställningen ”Solna stad 75 år” invigdes den
4 mars. Under sommaren är Charlottenburg stängt, men utställningen fortsätter sedan under resten av jubileumsåret.

 

Se historiska bildspel från Solna

I Solnakanalen på Youtube kan du se flera historiska bildspel från Solna. Bildspelen bygger fotografier från Solnastads bildarkiv.

Hagalunds Idrottssällskap på 1940-talet

Orostider – om beredskapsåren i Solna

Varför sa Mark- och miljööverdomstolen nej till nya bostäder vid Råstasjön?

Den 22 februari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva Kommunfullmäktiges i Solna kommun beslut från juni 2014 att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda. Efter att Solna stad bestämt sig för att inte överklaga domen står det nu klart att det inte kommer att byggas några fler bostäder vid Råstasjön. Men varför sa domstolen nej till nya bostäder?

Läs mer »

Lär känna stadens alla parker

Ungefär en tredjedel av Solnas yta består av park och natur. Dividerar man denna yta med antalet invånare blir det drygt 100 kvadratmeter per person.

Läs mer »

En filmrapsodi från gamla och nya Solna och om det nya stadshusets tillkomst

Solna stads bildarkiv presenterar en 15 minuter lång färgfilm från Solna stad, producerad 1965.

Läs mer »