Skydda kulturarvet - sänk kostnaderna!

Distributionen av de brandsläckare som Länsförsäkringar i Halland nu delar ut till hembygdsföreingar som har byggnader och samlingar försäkrade genom Hembygdsförsäkringen pågår. Men det finns fler förmåner inom Hembygdsförsäkringen. Att skydda sina unika tillgångar ger rabatter och investeringsbidrag. Skydda kulturarvet sank kostnaderna 2018.pdf 


Editerad av: Jennie Fornedal (2018-10-26 11:45:01)