Hembygdsrörelsen och Corona/ Covid 19 - Sörmland

Enkäten till den Sörmländska hembygdsföreningarna: https://app.easyquest.com/q/n8H2G 

Vi genomgår en mycket speciell tid just nu då vi lever mitt i en pågående pandemi. Aktiviteter och verksamhet har flyttats, ställts in, en del har ställts om och funnit nya sätt att genomföras. Nu önskar Södermanlands hembygdsförbund ta reda på mer om hur detta har påverkat hembygdsföreningarna i vårt län. Liknande undersökningar görs i de flesta län i landet.
   Om ni upplever att detta inte påverkat er förening är det lika intressant som alla andra svar. Synpunkter och funderingar ni har, som inte kommer upp i frågorna, får ni gärna lägga till i sista frågans kommentarruta. Man kan ange flera svarsalternativ på alla frågorna.

Svar som kommer in före den 7 september kommer att finnas med som underlag vid styrelsen heldagsmöte där nästa års verksamhet planeras. 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-07-29 08:37:35)