Nostalgiska berättarkvällar 2020

ImageCreative Commons-licens

Södermanlands hembygdsförbund och Södermanland Bygdegårdsdistrikt har även 2020 beviljats ett bidrag från regionen för att stimulera samarbeten mellan hembygds- och bygdegårdsföreningar. Vi ser nu en möjlighet för er att tillsammans skapa berättarverksamhet ute under sommaren istället för bara inne under hösten/vintern.
   Vi har fått pengarna för att genom berättarkvällar på tema ”nostalgi”, skapa samarbeten mellan organisationerna. Samarbetskravet är kvar, men hur ni gör är denna sommaren lite mer flexibelt.

Det som krävs för att få bidraget om 5000:- är att aktiviteten är ett samarbete mellan en hembygdsförening, en bygdegårdsförening och Vuxenskolan, samt att den skapar en aktivitet för medlemmar och allmänhet i ert område.

Hör av er till [email protected], 073 140 33 75. Nu är det semester, svar kommer först i juli. 

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-06-12 08:51:42)