Verksamhetsberättelsen

När årsmötet kommer att kunna genomföras vet vi ännu inte. Här är i alla fall verksamhetsberättelse och bokslut för 2019.  Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Inkommen motion: Motion till förbundet kraftledning (002).pdf

Styrelsens förslag till medlemsavgifter. Förändring i fet stil: 
Styrelsens förslag till medlemsavgifter år 2021:

  • Sidoanslutna föreningar 250:- per förening
  • Stödjande förening 300:- förutom de 2000:- som betalas till Sveriges Hembygdsförbund.
  • Stödjande medlem oförändrat 100:-.  150:- för en stödjande Dymlingprenumeration.

Medlemsavgifter för helanslutna hembygdsföreningar år 2022:

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift på 8 kr per medlem utöver avgift till Sveriges Hembygdsförbund, för närvarande 13 kr. Styrelsen föreslår att regel att medlemmar över 1000 är avgiftsbefriade tas bort. Detta innebär att medlemsavgiften blir 8 kr per medlem oavsett hur många medlemmar föreningen har. 

 

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-04-07 07:50:53)