Välkomna på höstmöte den 23 november

Kl 9.30-13.00 på Åsa folkhögskola, Sköldinge. Vi inleder traditionsenligt med kaffe och macka kl 9.30 och börjar programmet kl 10.00. Vi avslutar mötet med lunch kl 12.00. Mötet fastställer bland annat verksamhetsplan och budget för 2020. Riksstämman den 22-24 maj kommer att ha en central plats för mötet.  Deltagaravgift är 230 kr per person. Anmälan senast den 12 november till kansliet. Inbjudan.pdf    Förslag till: Verksamhetsplan, budget och dagordning


Editerad av: Jennie Fornedal (2019-10-24 06:32:00)