”Skolrummet” vid Käxelvik renoverat

Utställningsrummet på övervåningen vid Käxelvik är nu renoverat och iordningställt. En gammal vattenskada hade delvis förstört tapeten. Med spännpapp, limfärg och stänkmålning är rummet nu återställt. Lena har egenhändigt tillverkat färgerna och Bert har hjälpt till med målning mm.

Skolrummets utställning av gamla föremål och dokument från Skedevi sockens skolor är nu  lite lättare att se. Gamla skolbilder finns också till beskådande – äldsta bilderna från slutet av 1800-talet. Vi tar gärna emot (lånar) flera gamla skolbilder för att skannas in till föreningens fotoarkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEDEVI HEMBYGDSKRÖNIKA 2016 ÄR HÄR !

Årets upplaga, som är på 104 sidor,  innehåller 26 historiska artiklar om folk och händelser i socknen.  Rikligt illustrerad med gamla foton mm.  Också med  en genomgång av lokala händelser under  föregående år.   En listning av innehållet finns här:  Krönikan 2016 innehåll

 

Se vidare under ”Försäljning av böcker..”

 

 

 

 

 

Smedjans Dag 2016

Den 27 augusti  firades Smedjans Dag vid  Häfla Hammarsmedja.  Besökarantalet  var i år bland de allra högsta under de 30 år som smedjan haft sin egen ”Dag”. Vädret bjöd på mycket sol – men också många starka vindbyar. Hembygdsföreningens enkla tält blåste sönder liksom taket på Berättarhörnan – men i det soliga vädret gick det lika bra utan tält och tak. Många intresserade passade på att köpa föreningens skrifter och intresset för bygdens historia gjorde att kön ofta var lång till Berättarhörnan  och ”Pelle på Lusudden”  ( Per- Olof Karlsson).  Där visades ett stort antal gamla bilder från Hävla, och inte minst Pelles hela dokumentation i ett dussintal tjocka pärmar.

Pelle på Lusudden visar sin forskning om Hävla

Huvudattraktionen var naturligtvis guidningarna  i smedjan där man fick lära sig hur järnhanteringen gick till. Häfla hammarsmedja har anor från 1682  och har bevarats  med utrustning som användes från sent 1700-tal till stängningen  1924.

Ordf. Lena informerar om Skedevi Hembygdsförening och säljer föreningens skrifter

Växtfärgning visas upp – och färdiga alster finns till försäljning

Andra aktiviteter på Smedjans dag var timmerflottning, växtfärgning  och  tjärbränning.  Klensmide visades och smidesartiklar fanns till försäljning.  Häfla Bruks AB visade upp och informerade om dagens produktion i Hävla.

De populära ”kolbullarna” gräddades naturligtvis som vanligt under hela dagen.  I den lilla stugan  ”Labbit” serverades kaffe med tillbehör och den gamla arbetarbostaden ”Grålus” visades upp.  De små enrumslägenheterna, som möblerats tidstypiskt, ansågs på 1800-talet vara ett ganska fint boende.

Smedjans Dag arrangeras av Stiftelsen Häfla Hammarsmedja, som bevarar, vårdar och visar de historiska anläggningarna vid Häfla Övre Bruk.

 

Sommarfesten 2016 vid Käxelvik

Sommarfest 2016 i Käxelvik

Söndagen den 7 augusti ordnades den sedvanliga sommarfesten vid Käxelviks hembygdsgård. Festen var i år extra välbesökt med ca 75 deltagare som kunde njuta av bra väder och trevlig gemenskap vid den gamla 1700-talsgården.

Festen inleddes med gudstjänst i det fria med sjön Tisnaren som vacker bakgrund. Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Fritz Axelius från Finspångs Församling och för musiken svarade Kristine Svensson .

För besökarna fanns sedan  kaffeservering ,  lotterier mm. Det eminenta ”Byledraget” stod som vanligt för musikunderhållningen på tunet framför hembygdsgården .

Hembygdsföreningens museum och arkiv visades upp och besökarna fick tillfälle att köpa föreningens skrifter . Många besökare ställde frågor om socknen, och många sockenbor kunde också lämna värdefull information till föreningens arkiv.

 

Torpvandring vid Hävla

Den 3 juli 2016 ordnade föreningen en torpvandring till gårdarna och torpen öster om Hävla. Först besöktes Göstad , ett av många torp under huvudgården Svarttorp. I närheten ligger torpet Karlstad som byggdes ungefär samtidigt med Göstad i början av 1820-talet. Svarttorps huvudgård, på västra sidan om ån, är mycket gammal och omnämns redan på 1300-talet. Svarttorp hade tidigare bl.a. eget mejeri och blev känt i slutet av 1900-talet för ”Svarttorpsfestivalen” som anordnades i och kring gårdens stora loge. Vidare besökte gruppen platsen för torpet Nysätter  som hörde till Frängsäter. Detta torp hade rivits redan 1838 och då flyttats till det som nu kallas Lusudden (vid Hävla Kvarn) och som finns kvar där än idag.

Vid Torsjö´s 1700-talshus

Intill Nysätter ligger Näset med sin mycket gamla loftbod, och längre in på samma väg finns torpet Torsjö med byggnad från 1781. Båda torpen hör till Frängsäter liksom Tummetorp som blev nästa stopp. Tummetorp , eller Tomtorp som det ibland kallades, var en stor gård med anor från 1400-talet som bl.a. ägdes av familjen von Scheven och från slutet av 1700-talet hamnade under Frängsäter och familjen von Post. Rundturen avslutades med ett kort stopp vid Ravels Udde (vid Tisnaren) där flera av traktens kyrkbåtar hade sina båthus under 1800-talet.

Kaffepaus vid Torsjö

Vädret var fint och de 23 deltagarna kunde avnjuta medhavt kaffe i solen vid sjöstranden intill Torsjö.

Skolträff i Käxelvik för Byle-barn m.fl.

Janne hälsar välkommen i Käxelvik

Den 11 juni 2016 ordnades en träff i hembygdsgården med ett drygt 30-tal elever som gått i Ekesjö skola på 1940-50 talet – eller som hade annan anknytning till bygden från den tiden.  Träffen arrangerades av Jan-Erik Olsson, nu  från Handen,  men med hela sin uppväxt i Byle. Många hade inte sett varandra sedan skoltiden och hade mycket att minnas tillsammans. Besökarna fick också möjlighet att se Käxelviks hembygdsgård och alla  samlingar och arkiv.  Efter träffen i Käxelvik besöktes också Byle av flera av deltagarna. Träffen var mycket uppskattad och alla riktade ett stort tack till  initiativtagarna Jan-Erik och Britt.

 

Byvandring i Byle och Ekesjö

Årets första ”vandring” den 28 maj 2016 startade vid Kalehäll . Ett drygt 40-tal medlemmar och andra intresserade hade slutit upp . På det ca 40 m höga berget beundrades utsikten över Kalefjärden och besökarna fick där en första information om bygden och om turen genom samhället. Ciceron och berättare var Jan-Erik Olsson, uppväxt och boende i Byle Västergård under 1940 – 1960-talet. Han var igenkänd av många ortsbor och har mycket minnen och kunskap om bygden.

Efter samlingen på berget åkte gruppen med egna bilar, och cyklar, genom samhället. Första stopp var vid Sagoliden , där Lena Schlaug visade upp den stora trädgården som en gång var känd handelsträdgård. I Byle fanns förr ytterligare ett par handelsträdgårdar. Lena kallar huset för sitt ”paradis på jorden” vilket är lätt att förstå.

Nästa stopp var planen framför den tidigare affären där Jan-Erik berättade och visade upp gamla bilder och föremål. I slutet av 1800-talet var här utöver lanthandeln också en marknadsplats. Senare fanns ytterligare en lanthandel, ett bageri, cykelaffär, skrädderiaffär i centrala Byle. En känd Byle-bo på 1800-talet var handlaren August Wicander , som senare byggde upp det Wicanderska korkimperiet. Hans son Hjalmar föddes i Byle 1860. Hjalmar, konsul Wicander, har i Skedevi finansierat och skänkt bl.a. församlingshuset vid kyrkan – och Harpsunds gård i Sörmland som skänktes till svenska staten.

I Ekesjö stannade gruppen vid Björns smedja, som förevisades av Christer Lundström. Smedjan är byggd i början av 1900-talet och är bevarad med all utrustning – som fortfarande fungerar.

Den nyrenoverade bastun nedanför sågen besöktes också. Alla skolbarn som gått i Ekesjö skola har minnen av bastun dit man tågade en gång i veckan för en ordentlig tvagning.

Föreningen tackar alla deltagare och inte minst Jan-Erik och Britt som planerat och gjort det hela till en mycket lyckad utflykt. Tack också till Jan Wenäll som tog dessa och många  andra bilder under utflykten.  I Byle/Ekesjö finns mera att utforska – kanske kan vi ordna en ny tur nästa år,  t.ex  kurorten Wörishofen (= barnkolonin) samt torpen i området. Håll koll på vår hemsida!

Invandrardag vid Käxelvik

Söndagen den 22 maj 2016 besöktes hembygdsgården av ett 50-tal invandrare från förläggningen på Kenoro Camp i Hävla.  Besökarna fick guidning i museet och kunde få en bild av hur boendet och livet såg ut i Sverige i äldre tid.  Hembygdsföreningen bjöd också på typiskt svenskt kaffe med hembakta bullar .  Efter besöket i Käxelvik fortsatte gruppen till Häfla Hammarsmedja där de förutom visning av smedjan också bjöds på ”kolbullar”.

Besökarna samlas vid hembygdsgården

Nytt dokumentarkiv för Hävla med omnejd

Per-Olof Karlsson , dvs ”Pelle på Lusudden” , har sammanställt ytterligare material och bilder som nu finns i Käxelviks hembygdsgård. Detta är till viss del ett komplement till hans tidigare Hävla-böcker och innehåller en stor mängd underlag, bilder och berättelser om bebyggelse och boende i trakten. Husförhörslängder i avskrift  för gårdar och torp. Nu finns 12 tjocka pärmar med material :

Här finns mycket intressant underlag för släktforskare och andra med intresse för Hävla-bygden. Inte minst alla gamla bilder på personer och byggnader – många som aldrig visats tidigare. Den som vill forska i detta och övriga arkiv i Käxelvik kan kontakta undertecknad.

Bert Hellman

[email protected] tel 070-5216260

Arkivens Dag 2015 i Finspång

Föreningen deltog i Arkivens Dag den 14 november i Kommunhuset i Finspång.  Ett bra tillfälle att visa och berätta om de arkiv och samlingar som finns i Käxelvik. Många intresserade kom för att lyssna på föreläsningar och se vår och andras presentationer.

Information om föreningen och våra samlingar och arkiv

Bokbordet vid Arkivens Dag i Finspång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till startsidan