Vad som händer med gamla gravstenar.

Här är intressant och aktuell information om vad som händer med gamla gravstenar, efter ett möte med Kyrkogårdsförvaltningen 24e mars 2020.

uploads/files/2020/03/07/Noteringar från möte med kyrkogårdsförvaltningen 2020-03-24 2[2319].pdf


Editerad av: Elsa-Maria Nillroth (2020-03-28 08:51:52)

Kontakta oss

 Skärkinds hembygdsförening c/o Sören Karlsson, Skärkind Björkbacka, 61021 Norsholm
 0703391065[email protected]