Skånes Hembygdsförbund

Inspiration

Många av våra medlemsföreningar har goda samarbeten med skolorna i närområdet. Här finns några av de samarbetena samlade, till inspiration för andra. Har ni något eget exempel som ni vill dela med er av? Kontakta gärna Sara Williamsson, [email protected]

Tidsresor i Fjälastorps småskola
Alla tredjeklasser i Höganäs kommun får tack vare Fjälastorp-Stubbarps byaförening uppleva en skoldag anno 1931. Eleverna får i förväg veta att de skall ha på sig gammaldags kläder, och att lunchen är egen medhavd smörgås. Sedan får de ”nya” namn, och genom en tidsresa hamnar de i 1930-talet. Här finns en film som visar hur det går till.

Brandsläckning i Vinslöv
När skolorna i Vinslövs rektorsområde kommer på besök till Västergårda får de prova på många olika aktiviteter som man gjorde i början av förra seklet. Man hämtar vatten i bäcken, hugger ved, slipar knivar, bakar, gör luffarslöjd och mycket annat. Och när elden kommer lös får eleverna bilda en vattenkedja från bäcken och upp till den gamla vattensprutan – och gemensamt släcka den! Här kan man se bilder från skolbesöken 2016, och läsa mer om vad eleverna får göra.

Ingrid SvenssonFotograf: Ingrid Svensson

Brandsläckning i Vinslöv

Skolan bjuds in till 1600-talet
Föreningen Jöns Henrikssons minne förvaltar en 1600-tals park i Östra Sallerup. Parken anlades av prästen på orten, Jöns Henriksson, och är ett levande tidsdokument från den oroliga tiden då Skåne blev svenskt. Detta har föreningen tagit fasta på, och lyft fram i en inbjudan som skickat ut till Hörby kommuns lärare. Genom inbjudan, som riktar sig till årskurs 5 och 6, visar föreningen hur besöket kan vävas in i undervisningen och konkretisera det som eleverna läser om i skolan. Här kan man ta del av inbjudan, och se hur man kan presentera skolbesöket för lärarna.