Uppsatstävling

Tredjeklasserna i Västerskolan hade en forntidsdag i skogen intill skolan i mars. Därefter har eleverna fått skriva uppsatser inspirerade av järnåldern. I samarbete med Knislinge byalag har Knislinge hembygdsförening utsett klass 3 C till årets vinnare av första priset: 3000 kr!
De andra två tredjeklasserna får 2000 kr vardera.

Några av uppsatserna kommer att publiceras i Göinge hembygdsförenings årsbok 2020.


Editerad av: Maria Södergård (2019-12-25 12:53:36)