Om oss

Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäckskil är en ideell och partipolitisk obunden förening.
Grundtanken vid bildandet av föreningen 1909 var att värna Fiskebäckskils unika miljö vilket fortfarande är aktuellt. I stadgarna finns följande skrivet under målsättning med föreningen:

”Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att väcka, underhålla och vidga intresset för bevarande av Fiskebäckskils och den omkringliggande bygdens Kultur och vackra särprägel.”
Vi har ett fint sommarprogram och vi hoppas få se er på något av våra arrangemang. Vi vill också påminna om att alla kan bidra på något sätt eftersom vi är en ideell förening så är alla krafter är välkomna.
Föreningen äger Kvarnen, Vadräckan, Fornstugan och Sjöstjärnans hus som alla kräver skötsel och underhåll. Sjöstjärnans hus hyr vi även ut till fest, möten och andra sammankomster.

Vi önskar er alla en fin sommar 2024 och hoppas vi ses i sommar!
 /StyrelsenFöreningens årsavgift är 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familj 
Vill du hjälpa till med ett bidrag?
Alla som sponsrar med 5000 kr eller mer får namnet på en plakett på husväggen på Sjöstjärnans Hus.
Alla bidrag är givetvis välkomna, stora som små!
Pengarna sätts in på vårt Plusgirokonto 10 06 88-1 


Vi ordnar midsommarfirande i Bökevik , du kan besöka fornstugan, glädjas åt att kvarnen och vadräckan sköts. Vi arrenderar Näreberget vid Bökevik och upplåter området som badplats. Hjälp till att hålla rent! Allt vårt arbete bedrivs ideellt.
Föreningen har ordnat simskola i över 60 år,  och vi är glada över att ha kunnat inbjuda till  omväxlande Kulturaftnar.
Foton har tagits av Kristina Jarnedal och av Anders Thorslund om inte annat anges.

Litet bakgrund
Sillfiske och sedan fraktfart med seglande skutor har lagt grunden till samhället Fiskebäckskil. Sillen försvann, och när de motordrivna skutorna kom avtog frakten. Varmbadhus och restaurang byggdes 1868, på Mansholmen utanför uppfördes ett kallbadhus. 1878 tillkom ett societetshus som 1891 ersattes av ett nytt. Befolkningen försökte mer och mer att utnyttja den försörjningsmöjlighet som badgäströrelsen innebar. Nya stora hus byggdes. Man hade redan sålt tomter nära stranden och kring kvarnen.
Fiskebäckskilssonen och konstnären Carl Wilhelmson såg med oro hur den ökande expansionen hotade. En varm sympatisör hade han i Hjalmar Östergren, föreståndare for Kristinebergs zoologiska station. 
Föreningen Sjöstjärnan bildades 1909 för att "verka for Fiskebäckskils förskönande, företrädesvis genom anordnande af planteringar på härfor egnade platser, samt för bevarande af områden och byggnader, som äro af större betydelse for bibehållande af Fiskebäckskils allmänna yttre prägel".

Bland det första föreningen gjorde var att anordna basarer, köpa in stranden vid Bökeviksbadet och arrendera Näreberget intill. Än idag upplåter man klippstranden gratis till kommunen.

Väderkvarnen köptes 1913. Totalt har det funnits 15-20 kvarnar på Skaftö. Idag finns endast två kvar. Åtskilliga reparationer har gjorts genom åren och underhåll behövs kontinuerligt.

Föreningen har också en vadräcka, en symbol för det tidigare fisket i samhället, och en ryggåsstuga, "fornstugan", som är en rest av 1600-tals-bebyggelsen.