Välkommen till Sjöstjärnans hemsida!

Föreningen bildades år 1909 och grundtanken är densamma, men objekten att vårda har blivit fler och fler. Från att ha varit mest inriktad på sommarlivet gäller det idag att verka hela året. Senaste tillskottet Sjöstjärnans Hus (fd skola/ församlings-hem) lever och kräver insatser och inkomster hela året.
Du kan bidra genom att betala medlemsavgift och gärna också med gåvor. Huset är idealiskt för fester, möten, minnesstunder. Det är välutrustat med porslin och snabb diskmaskin. Bokning på tel. 070-767 51 59, Kristina Jarnedal.
Från i vår skickar vi ut ett elektroniskt nyhetsbrev.
Sex gånger under året är målsättningen. Om du inte redan anmält dig för att få utskicket så kan du göra det på  http://eepurl.com/dsKngz .

Vi ordnar midsommarfirande i Bökevik, du kan besöka fornstugan, glädjas åt att kvarnen och vadräckan sköts. Vi arrenderar Näreberget vid Bökevik och upplåter området som badplats. Hjälp till att hålla rent! Allt vårt arbete bedrivs ideellt.

Vi kan erbjuda simskola och vi är glada över att kunna inbjuda till fyra omväxlande Kulturaftnar under juli. Ta chansen, kom och fira tillsammans!

Föreningens årsavgift är
150 kr för enskild medlem
200 kr för familj.

Vill du hjälpa till med ett bidrag för att rusta upp skolan?!
Alla som sponsrar med 5000 kr eller mer får namnet på en plakett på husväggen. Även lägre bidrag är förstås välkomna!!!

Pengarna sätts in på vårt Plusgirokonto 10 06 88-1

Foton har tagits av Kristina Jarnedal och av Anders Thorslund om inte annat anges.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter