Om oss

Föreningen bildades år 1909 och grundtanken att värna Fiskebäckskils speciella miljö är densamma, men objekten att vårda har blivit fler och fler. Från att ha varit mest inriktad på sommarlivet gäller det idag att verka hela året. Vi sänder ut ett nyhetsbrev ca 6 gg/år, anmäl dig på flik Nyhetsbrev.
Senaste...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]